סקירה שבועית: מסחר בשבוע של פקיעת אופציות

השבוע עלה מדד המעו"ף 0.13%

ניתוח המגמות:

הגל הראשי – במגמה עולה
הגל המשני – במגמה עולה
הגל המינורי – חסר מגמה

ניתוח הגלים:

גל ראשי
המדד דחק גם השבוע צפונה וקבע שיא חדש, ברמת 1346.17.
המחירים עדיין נעים במקביל לגבול העליון של הטריטוריה השוורית, מבלי להתקרב אליו כנדרש. תוך כך נראה כי הגבול העליון של הטריטוריה השוורית נוטה כעת לנוע במאוזן.
המומנטום נחלש ועבר וממשיך להיות בנטייה ניטרלית, תוך שחלק מהמתנדים כך גם ה-ADX.
Bulle und Bär Frankfurt
הממוצעים הנעים מצויים בתצורה שוורית.
הממוצע הנע הקצר מצוי ברמת 1291.66.
הממוצע הנע השנתי (50) ממוקם כעת ברמת 1196.88 ומצוי מתחת לגבול
שבין הטריטוריות הממוקם ברמת 1267.78.

המחזורים בגרף זה ניטרליים.

ממשיכה להצטייר אפשרות לתיקון דובי שיתרחש במהלך השבועות הקרובים.

גל משני וגל מינורי

הגל המשני, שהינו המשמעותי מבין שלושת הגלים בהם נע השוק, מצוי במגמה עולה, כשהשפל הקרוב, נקבע ברמת 1321.21. שבירת רמה זו תסיים את המגמה העולה בגל המשני ותעביר את המדד למהלך חסר מגמה.
הגבול התחתון של הטריטוריה השוורית משמש כעת תמיכה קרובה ברמת 1330.

הגבול העליון של הטריטוריה השוורית מצוי כעת באיזור 1352 וניכרת התמתנות בקצב העליה שלו צפונה.

כפי שניתן לראות בגרף המצורף למטה, הגל המינורי (לטווח הקצר-מספר ימים) שבר את השפל האחרון וסיים בכך את המגמה העולה. כעת גל זה חסר מגמה תוך שהוא ממשיך לנוע לרוחב בתוך הטריטוריה השוורית.
המחזורים שווריים.
המתנדים מצויים בטריטוריה שוורית ובנטייה דובית.

התמיכה הקרובה ממוקמת ברמת 1330.
ההתנגדות הקרובה ממוקמת ברמת 1339.93.

לסיכום:

בסוף השבוע הקרוב תתרחש פקיעת אופציות המעו"ף לחודש ינואר 2011, ולפיכך צפוי לנו שבוע מסחר הנתון לחסדי שחקני האופציות, ולא ניתן להעריך את הכיוון בהסתכלות טכנית לשבוע זה.

יחד עם זאת התמונה הכללית המתקבלת היא עדיין שוורית, תוך החלשות הסנטימנט השוורי הן לטווח המיידי והן לטווח הבינוני.

אינני רואה עדיין סימנים לכך שהתיקון הדובי הצפוי, יחל בטווח המיידי, אולם בהחלט סביר לצפות לתיקון כזה בקרוב.
בתום התיקון (אם וכאשר יתרחש), יחדש המדד את תנועתו צפונה ביתר שאת.