סיכום שנה: מדד המעוף עם הפנים ל-2012

סיכום שנת 2011 סקירת מדד המעוף

השבוע ירד מדד המעו"ף ב- 0.54% והשלים בכך את חודש דצמבר בו עלה המדד ב- 0.30%. במהלך כל שנת 2011 תיקן המדד דרומה ואיבד 18.26% מערכו בסוף דצמ' 2010.

ניתוח המגמות:

הגל הראשי – חסר מגמה
הגל המשני – במגמה עולה
הגל המינורי – במגמה עולה

ניתוח הגלים:

גל ראשיסיכום שנת 2011 סקירת מדד המעוף בגרף החודשי המייצג את המגמה לטווח הארוך (שנים), ניתן להבחין שהמדד נתמך ברמת ה-1/3 של מהלך העליות שהחל בנוב' 2008 והסתיים (בשלב זה) בינו' 2011.הממוצעים הנעים בגרף החודשי מצויים בתצורה שורית.
המקטע האחרון (המייצג את הגל הראשי) מצוי כעת בתצורה מתכנסת הניתנת לזיהוי באופן ברור. המדד חסר מגמה בגרף החודשי ונסחר בטריטוריה דובית תוך שהוא מפגין נטייה לתנועה מתכנסת.

בגרף השבועי (הגל הראשי – לטווח של מספר חודשים) המוצג בהמשך, מצוי המדד במהלך רוחבי מתכנס, תוך שהוא נצמד לגבול שבין הטריטוריות המשמש לו כעת תמיכה ברמת 1085.
קו המגמה היורדת משמש כעת התנגדות למעלית המחירים הממוקמת ברמת 1113.5 לערך.
הגל הראשי חסר מגמה וניתן לזהות בבירור את תחום "רצועת הדשדוש" בה מצוי כעת המדד בין רמת 982.6 לרמת 1174.7. שבירת רמת השפל האחרון (993.35) כלפי מטה, תקבע תצורת שיאים ושפלים יורדים, המאפיינת מגמה יורדת.

פריצת רמת השיא האחרון (1174.67) כלפי מעלה, תקבע תצורת שפלים ושיאים עולים, המאפיינת מגמה עולה. פריצת קו המגמה היורדת כלפי מעלה, תאותת בבירור על כוונות השוק לסיים את המגמה היורדת בקרוב.

המחזורים בגרף השבועי ניטרליים.
המתנדים בטריטוריה דובית ובנטייה ניטרלית.

תמיכה קרובה בגרף זה – 1085
התנגדות קרובה – 1113.50

גל משני וגל מינורי
הגל המשני, שהינו המשמעותי מבין שלושת הגלים בהם נע השוק, מצוי במגמה עולה, לאחר שפרץ כלפי מעלה את רמת 1111.53.
לעומת זאת שבירת רמת 1057 כלפי מטה, תחזיר את המדד לתצורה א-סימטרית המאפיינת חוסר מגמה.
המחירים מבצעים כעת תיקון מינורי של מהלך העליות האחרון במסגרתו קבעו שיא (זמני) ברמת 1125.13. תוך כך שברו המחירים כלפי מטה את קו המגמה העולה וסגרו מתחתיו, ובכך הציגו איתות חולשה למגמה העולה הטריה שנקבעה אך לפני מספר ימים.

הגל המינורי במגמה עולה.

המחזורים ניטרליים
המתנדים מצויים בטריטוריה דובית ובנטייה דובית.

התמיכה הקרובה ממוקמת ברמת 1083.
ההתנגדות הקרובה ממוקמת ברמת 1103.

לסיכום:

שנת 2011 הסתיימה לאחר שהמדד ביצע תיקון בגל הראשי העולה, אשר "חתך" 18.26% מערכו של המדד אשר נקבע ב- 31 לדצמ' 2010.
השוק מצוי כעת בפני נקודת מפנה מהותית, לאחר שהפגין נטייה לסיים את התנועה הרוחבית ולחזור לנוע צפונה. כפי שמיינתי בשבוע שעבר, העיתוי של תחילת התנועה צפונה תלוי הן בתצורת המחירים (פריצת 1125 כלפי מעלה) והן בתצורת המחזורים (התרחבות המחזורים במהלך העליות).

רק שילוב בין שני פרמטרים אלו, יבטיח כי המהלך כלפי מעלה יצא לדרך. עד אז – משנה זהירות!

אני מאחל לכולכם שנה אזרחית טובה והצלחה.