סקירה שבועית: המומנטום נחלש, עובדים לנייטרלי

השבוע ירד מדד המעו"ף 0.01%

ניתוח המניות המרכיבות את המדד:
מקרב 25 המניות המרכיבות את מדד תא-25 16 עולות (69.72%), 6 מניות חסרות מגמה (22.69%) ו-3 במגמה יורדת (7.58%).

מקרב 6 המניות המובילות את המדד שמשקלן המשותף במדד הוא 60.6%, מצויות 5 מניות במגמה עולה, ומניה אחת חסרת מגמה.

ניתוח המגמות:

הגל הראשי – במגמה עולה
הגל המשני – במגמה עולה
הגל המינורי – במגמה עולה

ניתוח הגלים:
Momentum 08080 nevit
גל ראשי

המדד דחק גם השבוע צפונה וקבע שיא חדש, ברמת 1342.20.

יחד עם זאת ניכר כי המומנטום נחלש ועבר לנטייה ניטרלית, תוך שחלק מהמתנדים מצויים בנטייה דובית.
המחירים עדיין נעים במקביל לגבול העליון של הטריטוריה השוורית, מבלי להתקרב אליו כנדרש.

הממוצעים הנעים מצויים בתצורה שוורית.
הממוצע הנע הקצר מצוי ברמת 1285.90.
הממוצע הנע השנתי (50) ממוקם כעת ברמת 1192.83 ומצוי מתחת לגבול שבין הטריטוריות הממוקם ברמת 1258.78.

המחזורים בגרף זה ניטרליים.

ממשיכה להצטייר אפשרות לתיקון דובי שיתרחש במהלך השבועות הקרובים.

גל משני וגל מינורי

הגל המשני, שהינו המשמעותי מבין שלושת הגלים בהם נע השוק, מצוי במגמה עולה, כשהשפל הקרוב, נקבע ברמת 1299.37. שבירת רמה זו תסיים את המגמה העולה בגל המשני ותעביר את המדד למהלך חסר מגמה.
בהמשך קבע המדד שפל (זמני) חדש, גבוה מקודמו, ברמת 1321.21, אך מוקדם עדיין לקבע שפל זה, מאחר והמדד מפגין נטייה לתנועה רוחבית ועלול לשבור רמה זו כלפי מטה.

רצועת הדשדוש מוגדרת כעת בין רמת 1320 לרמת 1340 לערך ונראה כי המדד נוטה להשאר בתחום רצועה זו בטווח המיידי.
הגבול העליון של הטריטוריה השוורית מצוי כעת באיזור 1348 וניכרת התמתנות בקצב העליה שלו צפונה.

כפי שניתן לראות בגרף המצורף למטה, הגל המינורי (לטווח הקצר-מספר ימים) מצוי במגמה עולה, אך במהלך דובי.

המחזורים ניטרליים.
המתנדים מצויים בטריטוריה שוורית ובנטייה דובית.

התמיכה הקרובה ממוקמת ברמת 1319.35.
ההתנגדות הקרובה ממוקמת ברמת 1339.93.

לסיכום:

התמונה הכללית המתקבלת היא שוורית, אך ניכרת החלשות בסנטימנט השוורי הן בטווח המיידי והן לטווח הבינוני.
הנטייה של המדד בשלב זה הינה לדשדוש בטווח שבין 1320 ל- 1240 תוך ניסיונות חוזרים לדחיקת רמת השיא כלפי מעלה.

אני צופה אפשרות לתיקון דובי שיחל בתוך מספר שבועות תוך סיום המגמה העולה בגל המשני ומעבר למהלך חסר מגמה לזמן מה. לאחריו ישוב המדד לנוע צפונה ביתר שאת.