סקירה שבועית: גלים בתנועה רוחבית

השבוע ירד מדד המעו"ף 0.38% –

ניתוח המניות המרכיבות את המדד:

מקרב 25 המניות המרכיבות את מדד תא-25 10 עולות (46.31%), 11 מניות חסרות מגמה (30.04%) ו-4 במגמה יורדת (16.65%).
מקרב 6 המניות המובילות את המדד שמשקלן המשותף במדד הוא 60.6%, מצויות 3 מניות במגמה עולה, 2 מניות חסרות מגמה ואחת במגמה יורדת (בזק).

ניתוח המגמות:

הגל הראשי – במגמה עולה
הגל המשני – במגמה עולה
הגל המינורי – חסר מגמה

ניתוח הגלים:

גל ראשי

המדד ירד השבוע תוך שהוא מפגין נטייה לתנועה רוחבית, לאחר איתותי חולשה שעלו מהגרף השבועי בשלושת השבועות האחרונים.
המחירים עדיין נעים במקביל לגבול העליון של הטריטוריה השוורית, מבלי להתקרב אליו כנדרש. הגבול העליון של הטריטוריה השוורית מאוזן כעת.
המומנטום נחלש ועבר לנטייה דובית, תוך שחלק מהמתנדים מפגינים נטייה דומה.

הממוצעים הנעים מצויים בתצורה שוורית.
הממוצע הנע הקצר מצוי ברמת 1296.
הממוצע הנע השנתי (50) ממוקם כעת ברמת 1201 ומצוי מתחת לגבול שבין הטריטוריות הממוקם ברמת 1276.

המחזורים בגרף זה ניטרליים.

ממשיכה להצטייר אפשרות לתיקון דובי שיתרחש במהלך השבועות הקרובים.

גל משני וגל מינורי

הגל המשני, שהינו המשמעותי מבין שלושת הגלים בהם נע השוק, מצוי במגמה עולה, כשהשפל הקרוב, נקבע ברמת 1321.66. שבירת רמה זו תסיים את המגמה העולה בגל המשני ותעביר את המדד למהלך חסר מגמה.

מחירים שברו השבוע את קו המגמה העולה ועברו להיסחר בטריטוריה דובית.
כעת נוטים המחירים לנוע על גבול הטריטוריות.

התצורה הבולטת כעת על הגרף היומי היא התכווצות אופקית של הטריטוריות, כשהפוטנציאל הטמון בהתכווצות זו היא לתנועה חדה אפשרית, בטווח הזמן הקרוב. הכיוון לתנועה הצפויה אינו ברור כעת, העירפול וחוסר הודאות שולטים בשלב זה בתצורה לטווח המיידי.

כפי שניתן לראות בגרף המצורף למעלה, הגל המינורי (לטווח הקצר-מספר ימים) שבר את השיא האחרון וסיים בכך את המגמה היורדת בה היה מצוי מספר ימים.
כעת גל זה חסר מגמה תוך שהוא ממשיך לנוע לרוחב על גבול הטריטוריות.

המחזורים ניטרליים.
המתנדים ניטרליים בדרך כלל.

התמיכה הקרובה ממוקמת ברמת 1321.66.
ההתנגדות הקרובה ממוקמת ברמת 1333.48.

לסיכום:

התמונה הכללית המתקבלת לטווח הבינוני-ארוך היא שוורית, תוך החלשות הסנטימנט השוורי לטווח המיידי. בשלב זה החולשה המתקבלת מהגרפים באה לידי ביטוי בתנועה רוחבית, אך אינני מוציא מכלל אפשרות תיקון עמוק יותר שהתרחש בקרוב.
אינני רואה עדיין סימנים לכך שהתיקון הדובי הצפוי, יחל בטווח המיידי, אולם בהחלט סביר לצפות לתיקון כזה בקרוב.

בתום התיקון (אם וכאשר יתרחש), יחדש המדד את תנועתו צפונה ויכבוש שיאים חדשים.