סקירה שבועית: מתקנים עכשיו, מזנקים בעתיד

השבוע ירד מדד המעו"ף 2.50% –

ניתוח המניות המרכיבות את המדד:

מקרב 25 המניות המרכיבות את מדד תא-25 7 עולות (29.81%), 9 מניות חסרות מגמה (44.73%) ו-9 במגמה יורדת (25.45%).
מקרב 6 המניות המובילות את המדד שמשקלן המשותף במדד הוא 60.6%, מצויות 2 מניות במגמה עולה, 3 מניות חסרות מגמה ואחת במגמה יורדת (בזק).

ניתוח המגמות:

הגל הראשי – במגמה עולה
הגל המשני – חסר מגמה
הגל המינורי – חסר מגמה

ניתוח הגלים:

גל ראשי

ב- 6 בינואר כתבתי:

התמונה הכללית המתקבלת כעת היא שוורית, אולם יחד עם זאת מתחילים להצטבר איתותי חולשה העלולים להוביל לתיקון דובי אשר אפשר שיתרחש בתוך מספר שבועות, וימשך שבועות אחדים. תיקון כזה, אם יתרחש, עלול להגיע לרמת 1300 ויתכן שאף ישבור אותה כלפי מטה.

התיקון לו ציפינו הגיע, לאחר שמצא את ה"טריגר" בדמות ההפיכה במצרים.

התיקון בגרף השבועי נבלם (בשלב זה) על הגבול שבין הטריטוריות הממוקם כעת ברמת 1282.0 לערך.

המומנטום מצוי בנטייה דובית, תוך שחלק מהמתנדים עברו לטריטוריה דובית.

הממוצעים הנעים מצויים בתצורה שוורית.
הממוצע הנע הקצר מצוי ברמת 1299.
הממוצע הנע השנתי (50) ממוקם כעת ברמת 1203.46 ומצוי מתחת לגבול שבין הטריטוריות הממוקם ברמת 1282.

המחזורים בגרף זה דוביים.

הגל הראשי מצוי במגמה עולה כל זמן שהמחירים מעל לרמת 1218.46.

גל משני וגל מינורי

הגל המשני, שהינו המשמעותי מבין שלושת הגלים בהם נע השוק, חסר מגמה, לאחר שהשוק שבר את רמת השפל האחרון (1321.21) וסיים בכך
את המגמה העולה בה היה המדד מצוי.

הפוטנציאל הטמון בהתכווצות אופקית של הטריטוריות לתנועה חדה אפשרית, אשר נצפה בשבוע שעבר, בא השבוע כצפוי, לידי מימוש דובי.
המחירים נסחרים כעת בטריטוריה דובית, תוך שהם תוקפים צפונה את פער המחירים הדובי שנפתח ב- 30 בינו' במסגרת "אפקט מצרים".
כפי שניתן לראות בגרף המצורף למעלה, הגל המינורי (לטווח הקצר-מספר ימים) חסר מגמה אף הוא.

המחזורים מפגינים נטייה שוורית.
המתנדים ניטרליים בדרך כלל.

התמיכה הקרובה ממוקמת ברמת 1297.50.
ההתנגדות הקרובה ממוקמת ברמת 1299.37.

לסיכום:

התיקון למגמה העולה בגל המשני מצוי בעיצומו וצפוי כי ימשך עוד מספר שבועות. המדד כעת חסר מגמה ונסחר בטריטוריה דובית, תוך שהוא מפגין תצורת דשדוש (חוסר מגמה). רמת 1278-1280 הינה רמת תמיכה משמעותית.
שבירת אזור זה כלפי מטה, עשויה לספק איתות דובי (short) לטווח הקצר – יש להמשיך ולעקוב.

לטווח הבינוני-ארוך מתקבלת תמונה שוורית.
בתום התיקון המתרחש כעת, יחדש המדד את תנועתו צפונה ויכבוש שיאים חדשים, בין רמת 1600 לרמת 1900 (עד אמצע 2012).