בריינסוויי על שולחן הניתוחים (‎(5/1/11

המניה חסרת מגמה מזה זמן רב, תוך שהיא מפגינה תנועה מתבדרת.
כרגע מצויה המניה בתנועה עולה, תוך שחצתה כלפי מעלה את הגבול העליון של הטריטוריה השוורית, ולפיכך היא צפויה לתקן קלות דרומה או לכל הפחות להפגין תנועה רוחבית.

המחזורים שווריים
המתנדים בטריטוריה שוורית ובנטייה דובית

תמיכה קרובה – 744.1
התנגדות קרובה – 793.0