סקירה שבועית: חוזרים מהחגים

המעו"ף ב- 0.11%-

ניתוח המגמות:

הגל הראשי – במגמה עולה

הגל המשני – במגמה עולה

הגל המינורי – במגמה יורדת

ניתוח הגלים:

גל ראשי

בגרף השבועי (גל ראשי – לטווח של מספר חודשים) המוצג בהמשך, המשיך המדד גם השבוע להיסחר מעל לרמת התמיכה1239 אשר נפרצה כלפי מעלה לפני שלושה שבועות.

מדד מצוי במגמה עולה וממשיך לנוע בתוך רצועת דשדוש התחומה בין רמת 1160 לרמת 1280 בה הוא נע מאז ספטמבר 2012, תוך שהוא מפגין נטייה לתנועה שורית.

המחזורים שוריים.

המתנדים בטריטוריה שורית ובנטייה שורית.

תמיכה קרובה בגרף זה – 1215.90

התנגדות קרובה – 1239.24

גל משני וגל מינורי

הגל המשני המשיך גם השבוע במהלך התיקון הדובי תוך שהוא נתמך בגבול שבין הטריטוריותסביב רמת 1235 לערך.

המדד במגמה עולה ומצוי כעת בין תחום התמיכה 1225 לבין ההתנגדות הממוקמת סביב אזור 1240.

הגל המינורי במגמה יורדת.

המחזורים ניטרליים.

המתנדים מצויים בטריטוריה שורית ובנטייה דובית.

התמיכה הקרובה ממוקמת ברמת 1234.67 לערך.

ההתנגדות הקרובה ממוקמת ברמת 1241.67.

 לסיכום:

המדד פרץ אל התחום העליון של רצועת הדשדוש בה הוא תחום מאז ספטמבר 2012 (ראה תמונה מוקטנת בתוך הגרף היומי) ומיד לאחר מכן תיקן דרומה מתוך מטרה לאסוף סנטימנט לצורך המשך התנועה צפונה.

שבועות המסחר המקוצרים שאיפיינו את המסחר לאחרונה, בשל החגים, לא בלמו את המהלך השורי בו מצוי המדד אלא הובלו לתיקון זמני בהמשכו צפוי המדד לשוב ולנוע צפונה.

נמשיך לעקוב.

שבוע טוב ובהצלחה.