סקירה שבועית: המהפיכה שהובילה לאפקט איזמל

השבוע עלה מדד המעו"ף 0.25% תוך כך השלים המדד את אפקט האיזמל שארע כתוצאה מההפיכה במצרים.

ניתוח המניות המרכיבות את המדד:

מקרב 25 המניות המרכיבות את מדד תא-25 3 עולות (15.20%), 13 מניות חסרות מגמה (64.54%) ו-8 במגמה יורדת (23.26%).
מקרב 6 המניות המובילות את המדד שמשקלן המשותף במדד הוא 60.6%, מצויה מניה אחת במגמה עולה, 4 מניות חסרות מגמה ואחת במגמה יורדת.

ניתוח המגמות:

הגל הראשי – במגמה עולה
הגל המשני – חסר מגמה
הגל המינורי – במגמה עולה

ניתוח הגלים:

גל ראשי
כיכר תחריר, מוקד המהפיכה במצריים
כבר ב- 6 בינואר הצבעתי על איתותי חולשה המצביעים על אפשרות לתיקון שיתרחש במהלך פברואר בגל הראשי.
לאחר שמצא את ה"טריגר" בדמות ההפיכה במצרים, נכנס מדד המעו"ף לתיקון הבא כרגע לידי ביטוי בתנועה רוחבית, תוך שהמדד נסחר בטריטוריה השוורית ונתמך
ע"ג המוצע הנע הקצר בגרף השבועי.

התיקון בגרף השבועי נבלם (בשלב זה) על הגבול שבין הטריטוריות הממוקם כעת ברמת 1285.82 לערך.
המומנטום מצוי בטריטוריה שוורית ונטייה ניטרלית, כך גם שאר המתנדים בגרף השבועי, הנמצאים במצב ניטרלי האופייני לדשדוש.

הממוצעים הנעים מצויים בתצורה שוורית.
הממוצע הנע הקצר מצוי ברמת 1300.67.
הממוצע הנע השנתי (50) ממוקם כעת ברמת 1206.32 ומצוי מתחת לגבול שבין הטריטוריות הממוקם ברמת 1285.82.

המחזורים בגרף זה ניטרליים.

הגל הראשי מצוי במגמה עולה כל זמן שהמחירים מעל לרמת 1048.05.

גל משני וגל מינורי

הגל המשני, שהינו המשמעותי מבין שלושת הגלים בהם נע השוק, חסר מגמה, לאחר שהשוק שבר את רמת השפל האחרון (1321.21) וסיים בכך את המגמה העולה בה היה המדד מצוי. בגרף המצורף למעלה ניתן לראות כי "אפקט האיזמל" שנוצר עקב ההפיכה במצרים, הושלם וכעת התפנה המדד להמשיך את התיקון אליו הוא נכנס במהלך השבועיים האחרונים.
התמונה הבולטת בגרף זה מכילה את התגברות האיתותים הדוביים התומכים בהמשך התיקון בטווח הקצר.

המחירים נסחרים כעת בטריטוריה דובית.

כפי שניתן לראות בגרף המצורף למעלה, הגל המינורי (לטווח הקצר-מספר ימים) מצוי כעת במגמה עולה אך בתנועה דובית המתקנת את מהלך העליות האחרון, במסגרתו נסגר פער המחירים הדובי שנפתח ב-30 בינואר.
תוך כך קבע המדד שיא (זמני) חדש, נמוך מקודמו ופתח בכך אפשרות לקבוע מגמה יורדת במדד, במידה וישבור את רמת 1278.59 כלפי מטה.

המחזורים ניטרליים.
המתנדים בטריטוריה דובית ובנטייה דובית.

התמיכה הקרובה ממוקמת ברמת 1299.37.
ההתנגדות הקרובה ממוקמת ברמת 1319.35.

לסיכום:

המדד כעת חסר מגמה ונסחר בטריטוריה דובית, תוך שהוא מפגין תצורת דשדוש (חוסר מגמה), כשהוא מתקן כעת דרומה את המגמה העולה בגל המשני.
התיקון שהחל ב- 30 בינו', לאחר שהתקבלו איתותי חולשה הן בגרף השבועי והן בגרף היומי, עוד בתחילת ינו' 2011, צפוי להימשך עוד מספר שבועות.

רמת 1278.59 מהווה כאמור תמיכת מפתח למדד ובמידה ותשבר רמה זו כלפי מטה, תהפוך המגמה ליורדת לטווח הקצר עד בינוני ואז נהיה צפויים לתיקון ממושך הרבה יותר.
התמונה לטווח הבינוני-ארוך היא שוורית.

כפי שאני נוהג להזכיר מעת לעת, בתום התיקון המתרחש כעת, יחדש המדד את תנועתו צפונה ויכבוש שיאים חדשים, בין רמת 1600 לרמת 1900 (עד אמצע 2012).