רבוע נדלן על שולחן הניתוחים

רבוע נדלן חצתה ב- 19/7 את השער 7500 כלפי מעלה.
תוך כך יצרה המניה תצורה סימטרית של שפלים ושיאים עולים, המגדירים מגמה עולה בגל המשני. הפריצה היוותה גם איתות קניה.

הפריצה לוותה במחזורים גבוהים יחסית, התומכים במהלך השוורי.

המתנדים בטריטוריה שוורית ובנטייה שוורית.
בימים האחרונים ניכרת חולשה מסויימת לנוכח העובדה שהמחירים אינם נצמדים אל הגבול העליון של רצועת הבולינג'ר כמצופה ממהלך שוורי. לפיכך מהווה הדבר
איתות לאפשרות שמניה תכנס בקרוב לתיקון דובי מינורי.

תמיכה קרובה – 7884
התנגדות קרובה – 8562

ניתוח גרף רבוע נדלן