קמטק על שולחן הניתוחים

מאז פרצה את רמת השיא האחרון ב- 31 באוק', נעה המניה העוצמה רבה צפונה עד שנבלמה ברמת 1150 המשמשת כעת התנגדות.
מאז מתקנת המניה דרומה ומחסלת את מרבית מהלך העליות האחרון – (כ-20% מאז תחילת התיקון) – מהלך המאותת חולשה.

במקרים כגון אלו, אין מקום לסנטימנטים !
סטופ לוס הינו הכרחי על מנת לשמור על תיק מאוזן !

המחזורים ניטרליים
המתנדים בתצורה ניטרלית

תמיכה קרובה – 874
התנגדות קרובה- 935