מנית קמטק על שולחן הניתוחים

מאז האיתות הראשון במניה זו (22/12/09) צברה המניה כ- 90% וקבעה שיא שנתי ברמת 1139 המשמשת כעת התנגדות.

מאז ה- 6 בינו' מצויה המניה בתיקון טכני, תוך התכווצות המחזורים (איתות לעוצמת המגמה העולה).

המחזורים שווריים.
המתנדים מצויים בטריטוריה שוורית ובנטייה שוורית.

המניה נתמכת כרגע מעל לרמת ה- 50% למהלך העליות האחרון (860).
ההתנגדות הקרובה – 1139.
פריצת רמה זו מעלה, תספק איתות קניה נוסף.