פוטנציאל להשלמת תבנית יתד דובית במדד אס אנד פי 500

אפשרות להשלמת תבנית יתד דובית (Rising wedge)  במדד הסנופי.

השאלה הנשאלת היא: מהו יעד התבנית ?
זו למעשה השאלה החשובה ביותר הנשאלת כאשר מזוהה תבנית כלשהי על גרף.

הכוח הממשי של תבניות, במידה והן ממלאות אחר הכללים הוא ביכולת "לנבא" התנהגות עתידית של השוק.

מדד האס אנד פי עומד בפני פריצת התנגדות ברמת 1131.23. במידה ויעשה כן, יסיים הדבר את המגמה היורדת בגל המשני, והמדד יעבור למהלך חסר מגמה.

על מנת שהתבנית תושלם, עליה לפרוץ מטה במהלך השבוע הקרוב, שאם לא כן, לא יתקיים אחד הכללים המגדיר תבנית זו, הקובע מימוש התבנית בשני שליש ה"משולש".

התממשות של התבנית שזוהתה (במידה ותושלם), תוביל את המדד לבחינה מחודשת של רמת התמיכה 1040.78, עובדה שלא תשנה מהותית את התמונה המתקבלת כעת במדד, ואולי אף סבירה ורצויה על מנת להעביר את המדד לפוטנציאל לקביעת למגמה עולה.

הכל מצוי שם. בגרף.