עלבד על שולחן הניתוחים

על בד חצתה את השער 6655 כלפי מעלה.
תוך כך יצרה המניה תצורה סימטרית של שפלים ושיאים עולים, המגדירים מגמה עולה בגל המשני.
הפריצה היוותה גם איתות קניה.

הפריצה לוותה במחזורים גבוהים, התומכים במהלך השוורי.

המתנדים בטריטוריה שוורית ובנטייה שוורית.

תמיכה קרובה – 6835
התנגדות קרובה – 7322

ניתוח מניית עלבד