סקירה שבועית – מדד המעו"ף

השבוע ירד מדד המעו"ף 0.81% לאחר עליה של 8.14% ב-5 שבועות רצופים.
עם זאת קבע המדד השבוע שער גבוה חדש ברמת 1166.58 וקבע אותו כרמת ההתנגדות הקרובה.

ניתוח המניות המרכיבות את המדד:
מקרב 25 המניות המרכיבות את מדד תא-25 מצויות 24 מניות בדשדוש או במגמה עולה (ללא שינוי מהשבוע שעבר) ומשקלן מהווה היום 89.58% מסך כל המדד (ללא שינוי מהשבוע שחלף). מתוכן 16 מניות שמשקלן 58.95% במגמה עולה (לעומת 43.9% בשבוע הקודם) ו-8 מניות חסרות מגמה המהוות כ- 30.63% מהמדד (לעומת 45.68% בשבוע שעבר). מניה אחת שמשקלה 10.41%, מצוייה עדיין במגמה יורדת (ללא שינוי מהשבוע החולף). מקרב 6 המניות המובילות את המדד שמשקלן המשותף במדד הוא 60.6%, מצויות 3 מניות במגמה עולה (בזק, כיל, פועלים), 2 מניות חסרות מגמה ומניה אחת (פריגו) במגמה יורדת.

ניתוח המגמות:
הגל הראשי – במגמה עולה
הגל המשני – במגמה עולה
הגל המינורי – במגמה עולה.

ניתוח הגלים:

גל ראשי
הגל הראשי במדד תא-25, במגמה עולה.
כל זמן שהמדד מצוי מעל לרמת 1048.05, יחשב הגל הראשי כמצוי במגמה עולה. שבירת רמה זו מטה, תסיים את המגמה העולה בגל הראשי, ותקבע מהלך
חסר מגמה בגל זה. שיא כל הזמנים נקבע ב-1 לנוב' 2007, ברמת 1248.80 השיא השנתי נקבע ברמת 1242.39 ב- 6 באפריל 2010 ומאז נסוגו המחירים והמדד נכנס לתיקון טכני למהלך העולה האחרון שהחל בספט' 2009 אשר נבלם ברמת 1048.05. המדד ממשיך להיסחר גם השבוע בטריטוריה השוורית בגרף השבועי, ומאותתת על אפשרות לפריצת שיא כל הזמנים (1248.80). רמת 1135 המשמשת כגבול שבין הטריטוריות, הפכה כעת לתמיכה בגרף השבועי. הממוצע הנע השנתי (50) ממוקם כעת ברמת 1113.60.

גרף שבועי - סקירה מדד המעוף

גל משני וגל מינורי
הגל המשני, שהינו המשמעותי מבין שלושת הגלים בהם נע השוק, נבלם השבוע ברמת 1166.58 ועבר לתיקון דובי מינורי של המהלך העולה האחרון. תיקון זה נבלם (כרגע) בממוצע הנע הדו-שבועי (13), המשמש כעת תמיכה ברמת 1140. המדד ממשיך להיסחר בטריטוריה שוורית גם בגרף היומי, הגבול הדרומי של הטריטוריה השוורית ממוקם כעת ברמת 1129. גם הגל המינורי מצוי במגמה עולה, תוך שרמת השפל האחרון בגל זה ממוקמת ברמת – 1129.13. שבירה מטה של רמה זו תסיים את המגמה העולה בגל המינורי ותשגר אותו למהלך חסר מגמה. המחזורים שווריים (מתכווצים במהלך הירידות). המתנדים בטריטוריה שוורית ובנטייה דובית.

התמיכה הקרובה ממוקמת ברמת 1137.42.
ההתנגדות הקרובה מצויה ברמת 1146.52.

גרף יומי - מדד המעוף

לסיכום:

השוק מפגין עוצמה !!!

העיקרון הראשון בתאוריית דאו קובע:
"השוק נע בגלים …" כלומר, לכל תנועה בכיון המגמה, ישנה תנועה הפוכה המתקנת אותה וחותכת בין שליש לשני שליש ממהלך התנועה הקודמת.
השבוע ראינו תנועה מתקנת למהלך העולה האחרון שהחל ב- 1 באוגוסט, במהלכו קבע המדד מגמה עולה בגל המשני.
התיקון נושא עימו את כל המאפיינים של מהלך שוורי.
כלומר, המחזורים מתכווצים במהלך הירידות, ומתרחבים במהלך העליות, ומהלכי הירידות נתמכים ברמות תמיכה המרכיבות את "הסולם, עליו מטפס המדד מעלה.

למרות שאינני שולל אפשרות לכך שהגל המינורי יסיים את המגמה העולה שלו ויעבור לתנועה רוחבית ואולי אף יורדת, הרי שתרחיש זה מצוי בשלב זה בסבירות נמוכה, ונראה כי המדד ישוב לתנועה צפונה כבר במהלך הימים הקרובים. יש לזכור כי שינוי המגמה בגל המינורי, אם תתרחש, תהווה רק תיקון טכני למגמה העולה בגל המשני, ואין בה כדי להוות איתות חולשה למגמה בגל המשני.