סקירה טכנית שבועית 7/10/10

השבוע ירד מדד המעו"ף 0.78%.

ניתוח המניות המרכיבות את המדד:

מקרב 25 המניות המרכיבות את מדד תא-25 מצויות 24 מניות בדשדוש או במגמה עולה (ללא שינוי משבוע שעבר) ומשקלן מהווה היום 99.01% מסך כל המדד (ללא שינוי משבוע שעבר).
מתוכן 20 מניות שמשקלן 93.05% במגמה עולה (ללא שינוי משבוע שעבר) ו-4 מניות חסרות מגמה המהוות כ- 6.05% מהמדד (ללא שינוי משבוע שעבר).
מניה אחת (שטראוס) שמשקלה 0.90%, מצויה עדיין במגמה יורדת (ללא שינוי משבוע שעבר).
מקרב 6 המניות המובילות את המדד שמשקלן המשותף במדד הוא 60.6%, מצויות כולן במגמה עולה.

ניתוח המגמות:

הגל הראשי – במגמה עולה
הגל המשני – במגמה עולה
הגל המינורי – חסר מגמה.

ניתוח הגלים:

גל ראשי

השיא השנתי נקבע ברמת 1242.39 ב- 6 באפריל 2010 ומאז נסוגו המחירים והמדד נכנס לתיקון טכני למהלך העולה האחרון, שהחל בספט' 2009 ונבלם ברמת 1048.05.
המדד ממשיך להיסחר גם השבוע בטריטוריה השוורית בגרף השבועי, ומאותתת על אפשרות לפריצת שיא כל הזמנים (1248.80) שנקבע ב-1 לנוב' 2007.
המדד נסחר במשך שבועיים מעל לגבול העליון של הטריטוריה השוורית, והשבוע חזר להיסחר בתוך הטריטוריה השוורית, תוך שהוא מבצע תיקון רוחבי קל. אפשר שהתיקון ימשך עוד זמן מה, ולאחריו צפוי המדד להמשיך ולנוע צפונה.

הממוצע הנע השנתי (50) ממוקם כעת ברמת 1142.43 ומצוי מעל לגבול שבין הטריטוריות הממוקם ברמת 1137.38.

המחזורים ניטרליים בגרף השבועי.

גל משני וגל מינורי

הגל המשני, שהינו המשמעותי מבין שלושת הגלים בהם נע השוק, קבע השבוע שיא (זמני) חדש ברמת 1242.18, ושב דרומה לבחון את התמיכה אותה מספק לו פער המחירים שנפתח בשבוע שעבר, הממוקמת כרגע ברמת 1215.03.
תוך כך נעים המחירים בתנועה רוחבית בתוך הטריטוריה השוורית בגרף היומי. הגבול הדרומי של הטריטוריה השוורית ממוקם ברמת 1200.33.
רמת 1237 משמשת עדיין התנגדות ופריצתה מעלה, תאותת על פריצת השיא השנתי ושיא כל הזמנים.

הגל המינורי חסר מגמה כרגע, ומצוי בנטייה דובית כתיקון למהלך העולה האחרון. בתום התיקון צפוי המדד להמשיך בתנועה צפונה.

המחזורים דוביים (תומכים בהמשך התיקון המינורי).
המתנדים בטריטוריה שוורית ובנטייה דובית.

התמיכה הקרובה ממוקמת ברמת 1215.03.
ההתנגדות הקרובה מצויה ברמת 1237.69.

לסיכום:

המדד ממשיך בתנועה רוחבית תוך תיקון מינורי למהלך העליות האחרון, כשרמת ההתנגדות ממוקמת באיזור שבין 1237.20 ל- 1242.39.
בסקירתי מהשבוע שעבר הדגשתי כי המדד לא יפרוץ אזור זה בקלות וכי אנו צפויים עוד למאבק שיתחולל סביב רמות אלו בתקופה הקרובה.
יחד עם זאת אני חוזר ומציין כי קביעת שיא חדש למדד המעו"ף, הינה ודאית, כעת היא רק עניין של זמן.