סקירה טכנית שבועית 6/1/10

השבוע עלה מדד המעו"ף 0.72%

ניתוח המניות המרכיבות את המדד:

מקרב 25 המניות המרכיבות את מדד תא-25 16 עולות (64.98%), 6 מניות חסרות מגמה (27.43%) ו-3 במגמה יורדת (7.58%).
מקרב 6 המניות המובילות את המדד שמשקלן המשותף במדד הוא 60.6%, מצויות 4 מניות במגמה עולה, ו-2 מניות חסרות מגמה.

ניתוח המגמות:

הגל הראשי – במגמה עולה
הגל המשני – במגמה עולה
הגל המינורי – במגמה עולה

ניתוח הגלים:

גל ראשי

המומנטום השוורי המופגן על ידי המדד בשבועות האחרונים, ממשיך לבוא לידי ביטוי גם השבוע, עת המשיך המדד בתנועה צפונה וקבע שיא חדש, ברמת 1339.93.

הממוצעים הנעים מצויים בתצורה שוורית.
הממוצע הנע הקצר מצוי ברמת 1282.06.
הממוצע הנע השנתי (50) ממוקם כעת ברמת 1188.83 ומצוי מתחת לגבול שבין הטריטוריות הממוקם ברמת 1248.96.

המחזורים בגרף זה מתכווצים עם העליות ומאותתים איתות חולשה לגל העולה.

המתנדים מצויים בטריטוריה שוורית ובנטייה שוורית אך חלקם מאותת על חולשת המגמה העולה בגל הראשי (כמתואר בדרף המצורף).
לפיכך מתחילה להצטייר אפשרות לתיקון דובי שיתרחש במדד במחצית השניה של ינואר 11 או במהלך פברואר 2011.

גל משני וגל מינורי

הגל המשני, שהינו המשמעותי מבין שלושת הגלים בהם נע השוק, מצוי במגמה עולה, כשהשפל הקרוב, נקבע השבוע ברמת 1299.37. שבירת רמה זו תסיים את המגמה העולה בגל המשני ותעביר את המדד למהלך חסר מגמה.
המדד פרץ השבוע אל מעל הטריטוריה השוורית, ותיקן דרומה תוך הכנסת המחירים אל תוך תחומי הטריטוריה. ביום המסחר האחרון, תקף המדד פעם נוספת את רמת השיא, מבלי שפרץ אותה כלפי מעלה.
הגבול העליון של הטריטוריה השוורית מצוי כעת באיזור 1345 ולקראת סוף השבוע הבא יעבור ככל הנראה את רמת 1350 נקודות. הגבול שבין הטריטוריה השוורית לבין הדובית, ממוקם כעת ברמת 1315 ומשמש תמיכה.

כפי שניתן לראות בגרף המצורף למעלה, הגל המינורי (לטווח הקצר-מספר ימים) פרץ השבוע כלפי מעלה ועבר למגמה עולה.

המחזורים שווריים הן בהתנהגותם היומית והן בהתנהגות המחזורים במהלך קביעת שיאים חדשים.
המתנדים מצויים בטריטוריה שוורית ובנטייה שוורית.

התמיכה הקרובה ממוקמת ברמת 1319.35.
ההתנגדות הקרובה ממוקמת ברמת 1339.93.

לסיכום:

התמונה הכללית המתקבלת כעת היא שוורית, אולם יחד עם זאת מתחילים להצטבר איתותי חולשה העלולים להוביל לתיקון דובי אשר אפשר שיתרחש בתוך מספר שבועות, וימשך שבועות אחדים. תיקון כזה, אם יתרחש, עלול להגיע לרמת 1300 ויתכן שאף ישבור אותה כלפי מטה.
יחד עם זאת, סביר כי בטרם יתרחש התיקון האמור, יפרוץ המדד כלפי מעלה ויקבע שיאים חדשים באיזור 1400 נקודות (ויתכן שאף יותר), לפיכך איננו נדרשים לבצע כרגע פעולות כלשהם כהגנה מפני התיקון הצפוי, אלא להמשיך ולעקוב אחר התנהגות המדד.

לאחר התיקון, אם יתרחש, ישוב המדד לנוע צפונה. להזכירכם, הערכתי לטווח הארוך היא כי המדד יקבע שיא בין רמת 1600 לבין רמת 2000, עד מחצית 2012.