סקירה טכנית שבועית 4/11/10

השבוע ירד מדד המעו"ף 0.41% -.

ניתוח המניות המרכיבות את המדד:

מקרב 25 המניות המרכיבות את מדד תא-25 מצויות 22 בדשדוש או במגמה עולה.
מתוכן 18 עולות, 4 מניות חסרות מגמה ו- 3 במגמה יורדת.

מקרב 6 המניות המובילות את המדד שמשקלן המשותף במדד הוא 60.6%, מצויות 4 מניות במגמה עולה, מניה אחת חסרת מגמה ומניה אחת במגמה יורדת.

ניתוח המגמות:

הגל הראשי – במגמה עולה
הגל המשני – במגמה עולה
הגל המינורי – במגמה עולה

ניתוח הגלים:

גל ראשי

המדד קבע השבוע שיא חדש של כל הזמנים ברמת 1281.
המדד ניסחר בטריטוריה השוורית אך מפגין תנועה רוחבית תוך התרחקות מהגבול העליון של טריטוריה זו (איתות חולשה).

הממוצע הנע השנתי (50) ממוקם כעת ברמת 1160.42 ומצוי מתחת לגבול שבין הטריטוריות הממוקם ברמת 1171.18, תצורה זו הינה תצורה שוורית התומכת בהמשך המגמה העולה, בטווח הזמן הבינוני-ארוך.

המחזורים ניטרליים בגרף השבועי.

גל משני וגל מינורי

הגל המשני, שהינו המשמעותי מבין שלושת הגלים בהם נע השוק, נסק השבוע עד לרמת 1281 תוך שהוא ממשיך בתנועה הרוחבית ונתמך (בנתיים) בגבול שבין הטריטוריות הממוקם כעת ברמת 1260.62.

המחזורים ניטרליים בגרף זה.
המתנדים בטריטוריה שוורית ובנטייה ניטרלית.

התמיכה הקרובה ממוקמת ברמת 1262.
קו המגמה מספק תמיכה ברמת 1221.70

לסיכום:

החולשה הבאה לידי ביטוי ברבות מהמניות המרכיבות את המדד, ממשיכה להשפיעה עליו וגורמת למדד לנוע בתנועה רוחבית תוך העמדת התמיכה שמספק הגבול שבין הטריטוריות, במבחן.
לעת עתה, שומר המדד על מקומו בתוך הטריטוריה השוורית תוך שהוא מנסה לדחוק כלפי מעלה את רמת השיא מחד, ומתקן דרומה זה השבוע השני ברציפות, מאידך.

למרות האמור לעיל, ניכר כי החולשה במדד תמשך עוד זמן מה ויתכן שאף תגבר ותמשוך אותו למחוזות דרומיים הרבה יותר.