סקירה טכנית שבועית 30/12/10

שבוע עלה מדד המעו"ף 1.61% והשלים בכך עליה חודשית של 6.42% בדצמבר 2010.

בסיכום רבעוני עלה המדד בשיעור 8.18%, ואת המחצית השניה של 2010 סיכם המדד בעליה של 22.94%.
בכך השלים המדד עליה של 16.13% לאורך שנת 2010.

ניתוח המניות המרכיבות את המדד:

מקרב 25 המניות המרכיבות את מדד תא-25 14 עולות (61.44%), 10 מניות חסרות מגמה (34.77%) ומניה אחת במגמה יורדת (3.794%).
מקרב 6 המניות המובילות את המדד שמשקלן המשותף במדד הוא 60.6%, מצויות 4 מניות במגמה עולה, ו-2 מניות חסרות מגמה.

ניתוח המגמות:

הגל הראשי – במגמה עולה
הגל המשני – במגמה עולה
הגל המינורי – חסר מגמה

ניתוח הגלים:

גל ראשי

המומנטום השוורי המופגן על ידי המדד בשבועות האחרונים, ממשיך לבוא לידי ביטוי גם השבוע, עת המשיך המדד בתנועה צפונה וקבע שיא חדש, ברמת 1330.80.

הממוצעים הנעים מצויים בתצורה שוורית.
הממוצע הנע הקצר מצוי ברמת 1278.86.
הממוצע הנע השנתי (50) ממוקם כעת ברמת 1185.22 ומצוי מתחת לגבול שבין הטריטוריות הממוקם ברמת 1240.30.

המחזורים בגרף זה ניטרליים.

המתנדים מצויים בטריטוריה שוורית ובנטייה שוורית.
המומנטום מצוי באזור Over Bought.

גל משני וגל מינורי

הגל המשני, שהינו המשמעותי מבין שלושת הגלים בהם נע השוק, מצוי כאמור במגמה עולה, כשהשפל הקרוב, נקבע השבוע ברמת 1299.37.
המדד פרץ השבוע אל מעל הטריטוריה השוורית, ותיקן דרומה ביום המסחר האחרון, תוך הכנסת המחירים אל תוך תחומי הטריטוריה.

הנתון המעניין ביותר כרגע הוא שתחומי הטריטוריה מתכווצים ומאותתים בכך על אפשרות לתנועה חדה בקרוב, לכשה"קפיץ" ישתחרר.
כפי שניתן לראות בגרף המצורף למעלה, הגל המינורי (לטווח הקצר-מספר ימים) חסר מגמה.

המחזורים שווריים.

המתנדים מצויים בטריטוריה שוורית ובנטייה דובית.
הגבול בין הטריטוריות ממוקם ברמת 1304.36.

התמיכה הקרובה ממוקמת ברמת 1319.35.
ההתנגדות הקרובה ממוקמת ברמת 1330.80.

לסיכום:

התמונה הכללית המתקבלת כעת היא שוורית. נראה כי במהלך השבועיים-שלושה הבאים "ישתחרר הקפיץ" והמדד צפוי להפגין תנועה חדה.
עד אז תיתכן תנועה רוחבית קצרה, תוך בחינה נוספת של הגבול שהין הטריטוריות הממוקם כעת ברמת 1305 לערך.

זוהי הסקירה האחרונה לשנת 2010.
אני מאחל לכולכם שנה אזרחית מוצלחת.