סקירה טכנית שבועית 28/10/10

השבוע ירד מדד המעו"ף 0.15% -.

ניתוח המניות המרכיבות את המדד:

מקרב 25 המניות המרכיבות את מדד תא-25 מצויות 24 בדשדוש או במגמה עולה.
מתוכן 22 עולות, 2 מניות חסרות מגמה ו- 1 במגמה יורדת (טבע).
מקרב 6 המניות המובילות את המדד שמשקלן המשותף במדד הוא 60.6%, מצויות 5 מניות במגמה עולה ומניה אחת במגמה יורדת.

ניתוח המגמות:

הגל הראשי – במגמה עולה
הגל המשני – במגמה עולה
הגל המינורי – במגמה עולה

ניתוח הגלים:

גל ראשי

המדד קבע השבוע שיא חדש של כל הזמנים ברמת 1278.31. המדד ניסחר בטריטוריה השוורית
הממוצע הנע השנתי (50) ממוקם כעת ברמת 1156.52 ומצוי מתחת לגבול שבין הטריטוריות הממוקם ברמת 1163.26,תצורה זו הינה תצורה שוורית התומכת בהמשך המגמה העולה.
המחזורים מגלים נטייה דובית בגרף השבועי.

גל משני וגל מינורי

הגל המשני, שהינו המשמעותי מבין שלושת הגלים בהם נע השוק, נסק השבוע עד לרמת 1278.31 וחזר לתיקון רוחבי מינורי שנתמך ברמת 1262 לערך.
המחירים נעים בתוך הטריטוריה השוורית.

המחזורים ניטרליים בגרף זה.
המתנדים בטריטוריה שוורית ובנטייה שוורית.

התמיכה הקרובה ממוקמת ברמת 1262.

לסיכום:

"עול" הפקיעה הוסר וכעת משוחרר המדד להפגין ביצועים חופשיים.
האינדיקטורים הטכניים אינם חד משמעיים אולם נראה כי נחווה תיקון ולו גם רוחבי, תוך דחיקה של רמת השיא מעלה, בעת לעת, בטרם יתחיל המסע המשמעותי צפונה.

כתיקון סטנדרטי (עפ"י פיבומאצ'י) יחשב כתיקון שאינו יורד מרמת 1183 מטה (גן, זו אינה טעות). תיקון צנוע יחשב ככזה שאינו נופל מרמת 1218 לערך.