סקירה טכנית שבועית 26/11/10

השבוע איבד מדד המעו"ף 0.21% -.

ניתוח המגמות:

הגל הראשי – במגמה עולה
הגל המשני – במגמה עולה
הגל המינורי – במגמה עולה

ניתוח הגלים:

גל ראשי

המדד ניסחר בתנועה רוחבית בתוך הטריטוריה השוורית, תוך שדחק השבוע כלפי מעלה את רמת השיא של כל הזמנים, ונסוד לאחור.
תוך כך שומר המדד על מקומו מעל לממוצע הנע הקצר אשר שימש בשבוע שעבר אתנקודת התמיכה למדד.

הממוצע הנע השנתי (50) ממוקם כעת ברמת 1169.46 ומצוי מתחת לגבול שבין הטריטוריות הממוקם ברמת 1197.32, תצורה זו הינה תצורה שוורית התומכת בהמשך המגמה העולה, בטווח הזמן הבינוני-ארוך.

המחזורים ניטרליים בגרף השבועי, כמצופה ממחזורים המלווים תנועה רוחבית.
המומנטום בגרף זה חזר לטריטוריה שוורית ומצוי בנטייה ניטרלית.

גל משני וגל מינורי

הגל המשני, שהינו המשמעותי מבין שלושת הגלים בהם נע השוק, ניסחר השבוע בטריטוריה שוורית, לאחר שהמדד קבע שיא חדש ברמת 1284.21 ונסוג דרומה לבחינה מחודשת של תמיכת קו המגמה העולה.
קביעת השיא החדש של כל הזמנים, ביססה את המגמה העולה בגל המשני (טווח בינוני) אך מאידך גם יצרה פוטנציאל לסיום המגמה העולה, במידה והמדד יסוג דרומה וישבור את רמת השפל האחרון הממוקמת ב- 1218.59.

כל זמן שהמדד ימצא מעל לרמה זו, תחשב המגמה כעולה על אף חוסר הנחישות וההססנות המשתקפת מפעילות השוק בשבועות האחרונים.
קו המגמה העולה, עובר כעת באיזור 1251 ומשמש תמיכה. שבירת קו זה (על בסיס שער סגירה) כלפי מטה תשמש איתות חולשה ראשון.

קו מגמה שני ממוקם כעת ברמת 1238 ומהווה את קו התמיכה השני עימו יהיה על המדד להתמודד.
יש לזכור כי קווי מגמה אינם סטטיים, ובכל יום שחולף, עולה נקודת התמיכה כלפי מעלה. לפיכך הרמות שהזכרתי לעיל, משתנות מדי יום.

המחזורים ניטרליים כעת, לאחר שהיו דוביים בשבוע שעבר, ויש בכך משום שיפור ואיתות חיובי מסויים. יש כמובן להתעלם מהמחזור הגבוה שליווה את המסחר ביום חמישי האחרון, שכן מרביתו נבע ממהלך פקיעת אופציות המעו"ף.

המתנדים ניטרליים כרגע.

התמיכה הקרובה ממוקמת ברמת 1260.96.
ההתנגדות הקרובה ממוקמת ברמת 1284.21.

מרחב הדשדוש מוכל כרגע בין רמת 1218 לבין רמת 1284.

לסיכום:

במהלך השבוע האחרון הפגינו חלק מהמניות המרכיבות את המדד מסחר תנודתי וחלקן אף סיפק איתותי קניה שווריים.
כעת, לאחר שתמו "משחקי הפקיעה" לחודש נובמבר, נותר המדד חופשי להפגין את הכיוון אותו הוא בוחר, ובשלב זה הנטייה הכללית היא ניטרלית תוך הצטברות איטית של איתותים חיוביים.

התצורה הנוכחית "שבירה" ומגלמת סיכון לסיום המגמה העולה, במידה ורמת 1218 תשבר כלפי מטה. יש לקוות שהמדד ישמור על מקומו מעל לרמה מהותית זו.
תשומת לב מיוחדת ירכזו שותפויות הגז הקשורות לקידוח 'לוויתן' (ישראמקו, דלק קידוחים, אבנר יהש וקבוצת דלק) אשר תוצאותיו צפויות להתפרסם בימים הקרובים. מניות אלה מהוות 7.56% מכלל המדד, והשפעתן על המומנטום עשוי להיות משמעותית.

עניין רב תרכז ככל הנראה גם מניית טבע, המהווה כ- 10% ממדד המעו"ף, אשר תהנה מההנחיות החדשות של מינהל התרופות האירופי, המאפשרות חיקוי של חלק מתרופות הביוטכנולוגיה היקרות בעולם.
הנחיות אלו פותחות עבור חברות כמו טבע ונוברטיס גישה לשוק בשווי פוטנציאלי של 36.4 מיליארד דולר.

כפי שאני מדגיש מעת לעת, המפתח כרגע מצוי בגיוס מחזורים הולכים וגדלים במהלך העליות, ככלי ליצירת המומנטום הדרוש להמשך התנועה צפונה.