סקירה טכנית שבועית 23/12/10

השבוע ירד מדד המעו"ף 0.06% – וקבע במהלך השבוע שיא חדש של כל הזמנים.

ניתוח המניות המרכיבות את המדד:

מקרב 25 המניות המרכיבות את מדד תא-25 12 עולות (57.90%), 10 מניות חסרות מגמה (34.17%) ו- 3 במגמה יורדת (7.93%).
מקרב 6 המניות המובילות את המדד שמשקלן המשותף במדד הוא 60.6%, מצויות 4 מניות במגמה עולה, ו-2 מניות חסרות מגמה.

ניתוח המגמות:

הגל הראשי – במגמה עולה
הגל המשני – במגמה עולה
הגל המינורי – במגמה עולה

ניתוח הגלים:

גל ראשי

התצורה השוורית אשר נשמרה על ידי המדד בשבועות האחרונים, ממשיכה לבוא לידי ביטוי גם השבוע, עת פרץ המדד צפונה וקבע שיא חדש, ברמת 1319.35.
הממוצעים הנעים מצויים בתצורה שוורית.
הממוצע הנע הקצר מצוי ברמת 1262.42. הממוצע הנע השנתי (50) ממוקם כעת ברמת 1181.63 ומצוי מתחת לגבול שבין הטריטוריות הממוקם ברמת 1230.99.

המחזורים בגרף זה ניטרליים.
המתנדים מצויים בטריטוריה שוורית ובנטייה ניטרלית. המומנטום מצוי באזור Over Bought ומאותת על אפשרות לתיקון קל (רוחבי או דובי).

גל משני וגל מינורי

הגל המשני, שהינו המשמעותי מבין שלושת הגלים בהם נע השוק, מצוי כאמור במגמה עולה, כשהשפל הקרוב, ממוקם ברמת 1246.45.
המדד ניסחר כעת בתוך הטריטוריה השוורית, ומפגין תנועה הססנית צפונה, תוך שהוא מתרחק מהגבול העליון של הטריטוריה הממוקם כעת ברמת 1333 לערך.

כפי שניתן לראות בגרף המצורף למעלה, הגל המינורי (לטווח הקצר-מספר ימים) הינו במגמה עולה, ומפגין כעת תיקון דובי למהלך העליות האחרון.
לראשונה מזה זמן רב מפגינים המחזורים תמיכה במהלך עולה. המחזורים מתרחבים בעת עליות במחירים ומתכווצים במהלך תיקונים דוביים.

המתנדים מצויים בטריטוריה שוורית ובנטייה דובית.
הגבול בין הטריטוריות ממוקם ברמת 1290.

התמיכה הקרובה ממוקמת ברמת 1297.54.
ההתנגדות הקרובה ממוקמת ברמת 1319.35.

לסיכום:

כבר בשבוע שעבר כתבתי:
"המדד ממשיך להפגין הססנות וחוסר נחישות תוך שהוא דוחק באיטיות את רמת השיא כלפי מעלה, אך נסוג מיד לאחר מכן."
דבר לא השתנה גם השבוע, מלבד העובדה (החשובה) שקיבלנו לראשונה תמיכה במגמה העולה מצד התנהגות המחזורים.

זהו שינוי משמעותי בהתנהגות השוק, שכן הכלל הראשון הוא שעל המחזורים לתמוך במגמה.

תמיכת המפתח ממוקמת כעת ברמת 1284.

הערכתי לשבוע הבא –

השוק שוורי ויישאר כזה בטווח הנראה לעין.

אם נתעלם מפקיעת אופציות המעו"ף שתתרחש השבוע, הרי שהשוק מתחיל להפגין נחישות גדלה והולכת להמשיך ולנוע צפונה.
עובדה זו נתמכת גם מתצורת המניות המרכיבות את מדד תא-25 (מעו"ף) אשר 22 מהן מצויות כעת במגמה עולה או בדשדוש, תוך נטייה לעליות.