סקירה טכנית שבועית 21/10/10

השבוע עלה מדד המעו"ף 1.04%.

ניתוח המניות המרכיבות את המדד:

מקרב 25 המניות המרכיבות את מדד תא-25 מצויות 24 בדשדוש או במגמה עולה.
מתוכן 21 עולות, 3 מניות חסרות מגמה ו- 1 במגמה יורדת (פריגו).
מקרב 6 המניות המובילות את המדד שמשקלן המשותף במדד הוא 60.6%, מצויות 5 מניות במגמה עולה ומניה אחת במגמה יורדת.

ניתוח המגמות:

הגל הראשי – במגמה עולה
הגל המשני – במגמה עולה
הגל המינורי – במגמה עולה

ניתוח הגלים:

גל ראשי

המדד קבע השבוע שיא חדש של כל הזמנים ברמת 1272.25 יחד עם זאת חזר המדד אל תוך הטריטוריה השוורית.
הממוצע הנע השנתי (50) ממוקם כעת ברמת 1152.11 ומצוי מתחת לגבול שבין הטריטוריות הממוקם ברמת 1154.28, תצורה זו הינה תצורה שוורית התומכת בהמשך המגמה העולה.

המחזורים ניטרליים בגרף השבועי.

גל משני וגל מינורי

הגל המשני, שהינו המשמעותי מבין שלושת הגלים בהם נע השוק, נסק השבוע עד לרמת 1272.25 לאחר שהשלים תיקון מינורי רוחבי שנתמך ברמת 1248 לערך.

המחירים נצמדים לגבול העליון של הטריטוריה השוורית – איתות לתמיכה במגמה העולה.

המחזורים מתחילים לגלות נטייה שוורית קלה.
המתנדים בטריטוריה שוורית ובנטייה ניטרלית.

התמיכה הקרובה ממוקמת ברמת 1263.

לסיכום:

שבוע הפקיעה לפנינו ומניתוח פרטני של המניות המרכיבות את המדד, ניכר כי המדד ממשיך בתנועה צפונה ללא תמיכה מובהקת של המניות המרכיבות אותו.
לאיתות הדובי שצויין מעלה מצטרפת גם העובדה כי המחזורים אינם מצטרפים בשלב זה באופן מובהק למסע השוורי.

עובדות אלו המרמזות על אפשרות לתיקון דובי שיתרחש לאחר הפקיעה.