סקירה טכנית שבועית 19/11/10

השבוע עלה מדד המעו"ף 1.98% +.

ניתוח המניות המרכיבות את המדד:

מקרב 25 המניות המרכיבות את מדד תא-25 מצויות 21 בדשדוש או במגמה עולה.
מתוכן 16 עולות, 5 מניות חסרות מגמה ו- 4 במגמה יורדת.

מקרב 6 המניות המובילות את המדד שמשקלן המשותף במדד הוא 60.6%, מצויות 3 מניות במגמה עולה, 2 מניות חסרות מגמה ומניה אחת במגמה יורדת.

ניתוח המגמות:

הגל הראשי – במגמה עולה
הגל המשני – במגמה עולה
הגל המינורי – במגמה עולה

ניתוח הגלים:

גל ראשי

המדד ממשיך להתרחק מהגבול העליון של הטריטוריה השוורית (איתות חולשה), אך שומר על מקומו מעל לממוצע הנע הקצר ובתוך הטריטוריה השוורית (לטווח בינוניארוך, איתות חיובי).
הממוצע הנע השנתי (50) ממוקם כעת ברמת 1166.66 ומצוי מתחת לגבול שבין הטריטוריות הממוקם ברמת 1188.70, תצורה זו הינה תצורה שוורית התומכת בהמשך המגמה העולה, בטווח הזמן הבינוני-ארוך.

המחזורים שווריים בגרף השבועי.
המומנטום בגרף זה חזר לטריטוריה שוורית ומצביע כרגע צפונה.

גל משני וגל מינורי

הגל המשני, שהינו המשמעותי מבין שלושת הגלים בהם נע השוק, חזר השבוע להיסחר בטריטוריהשוורית, לאחר שהגל המינורי יצר שוב תצורת שפלים ושיאים עולים המאפיינת מגמה עולה.
למרות האמור לעיל המחזורים דוביים ואינם תומכים בהמשך העליות לטווח המיידי – עובדה זו מרמזת על המשך תנועה רוחבית (דשדוש) בשבוע הקרוב ואולי אף למעלה מכך.

המתנדים בטריטוריה דובית ובנטייה ניטרלית, המאפיינת מהלך חסר מגמה.

התמיכה הקרובה ממוקמת ברמת 1261.66.
קו המגמה מספק תמיכה ברמת 1240.5 לערך.

לסיכום:

רבות מהמניות המרכיבות את המדד מפגינות גם השבוע חולשה, וחלקן פרץ צפונה ללא תמיכת המחזורים המתחייבת ממהלך מגמתי עוצמתי.
למרות התנועה השוורית שהפגין המדד השבוע, אשר הוסיפה לו כמעט 2%, ניכר כי הסנטימנט השוורי עדיין חלש והשוק אינו מפגין את הנחישות הנדרשת לפריצה צפונה בטווח המיידי.

למרות החולשה הזמנית שמפגין המדד, אינני תומך באמירות שהתפרסמו השבוע ברחבי המדיה האלקטרונית, התומכות ב"רעידת אדמה" או אמירות אפוקלפטיות אחרות בהן עשו חלק מה"קולגות" שלי שימוש בעת האחרונה.

ההיפך הוא הנכון !

אין כל ספק שהפריצה בוא תבוא בעתיד הקרוב אולם לא נראה כי היא תתרחש בשבוע הקרוב, אך אף יותר.
כל שנותר עתה הוא לתת לשוק לצבור מומנטום, ולבחון את הצטברות המחזורים כמנוף מרכזי לתמיכה במהלך השוורי הצפוי.