סקירה טכנית שבועית 14/10/10

השבוע עלה מדד המעו"ף 3.34%.

ניתוח המניות המרכיבות את המדד:

מקרב 25 המניות המרכיבות את מדד תא-25 מצויות כולן בדשדוש או במגמה עולה.
מתוכן 21 ו-4 מניות חסרות מגמה.
מקרב 6 המניות המובילות את המדד שמשקלן המשותף במדד הוא 60.6%, מצויות 5 מניות במגמה עולה ומניה אחת חסרת מגמה.

ניתוח המגמות:

  • הגל הראשי – במגמה עולה
  • הגל המשני – במגמה עולה
  • הגל המינורי – במגמה עולה

ניתוח הגלים:

גל ראשי

המדד פרץ השבוע את שיא כל הזמנים, שנקבע ב-1 לנוב' 2007 ונכנס לטריטוריה לא מוכרת, כשכל דחיקה כלפי מעלה קובעת שיא חדש וכל יום מביא עמו הרפתקה חדשה.
המדד נסחר שוב מעל לגבול העליון של הטריטוריה השוורית, ולפיכך הוא צפוי לשוב ולתקן דרומה או לכל הפחות לרוחב, במהלך השבועות הקרובים.

הממוצע הנע השנתי (50) ממוקם כעת ברמת 1147.2 ומצוי מעל לגבול שבין הטריטוריות הממוקם ברמת 1145.53.

המחזורים ניטרליים בגרף השבועי.

גל משני וגל מינורי

הגל המשני, שהינו המשמעותי מבין שלושת הגלים בהם נע השוק, נסק השבוע עד לרמת 1259.47 אך מהלך העליות לווה במחזורים מתכווצים, עובדה שאינה תומכת במהלך הפריצה ורומזת על תיקון אפשרי בטווח המיידי.
המשמעות היא שהשיא החדש של כל הזמנים נקבע ללא מומנטום וללא תמיכת המחזורים.
בנוסף ניכר כי המחירים מתרחקים מהגבול העליון של הטריטוריה השוורית – איתות חולשה נוסף.

המחזורים דוביים.
המתנדים בטריטוריה שוורית ובנטייה דובית.

התמיכה הקרובה ממוקמת ברמת 1248.80.

לסיכום:

בסקירותיי האחרונות ציינתי כי קביעת שיא חדש למדד המעו"ף, הינה רק עניין של זמן ואכן הזמן הגיע והשיא שנקבע בנוב' 2007 נפרץ כלפי מעלה.
שיא חדש הוא תמיד עניין מרגש, והציבור יחוש בודאי להכנס כעת לשוק המנייתי, יחד עם זאת ניכרים סימני חולשה לטווח הקצר, העשויים להוביל לתיקון דובי בטרם ימשיך המדד צפונה.

יש לפנינו עוד דרך ארוכה ולפחות שנה בה ינוע המדד צפונה ויכבוש את האזור שבין 1600 ל- 2000 …