סקירה טכנית שבועית 11/12/10

השבוע עלה מדד המעו"ף 2.95% וקבע תוך כך שיא חדש של כל הזמנים.

ניתוח המניות המרכיבות את המדד:

מקרב 25 המניות המרכיבות את מדד תא25  12 עולות (60%), 6 מניות חסרות מגמה (18.72%) ו- 6 במגמה יורדת (21.60%).
.מקרב 6 המניות המובילות את המדד שמשקלן המשותף במדד הוא 60.6%, מצויות 4 מניות במגמה עולה, מניה אחת חסרת מגמה ומניה אחת במגמה יורדת.

ניתוח המגמות:

הגל הראשי – במגמה עולה
הגל המשני – במגמה עולה
הגל המינורי – במגמה עולה

ניתוח הגלים:

גל ראשי
התצורה השוורית אשר נשמרה על ידי המדד בשבועות האחרונים, התממשה השבוע, עת פרץ המדד צפונה וקבע שיא חדש, מעל לרמת 1300.
הממוצעים הנעים מצויים כאמור בתצורה שוורית. הממוצע הנע הקצר מצוי ברמת 1243.45. הממוצע הנע השנתי (50) ממוקם כעת ברמת 1175.63 ומצוי מתחת לגבול שבין הטריטוריות הממוקם ברמת 1213.82.

המחזורים מספקים את נקודת החולשה היחידה השבוע, שכן הפריצה מעלה לא לוותה (כמצופה) בעליה במחזורים.

המתנדים מצויים בטריטוריה שוורית ובנטייה שוורית.

גל משני וגל מינורי

הגל המשני, שהינו המשמעותי מבין שלושת הגלים בהם נע השוק, מצוי כאמור במגמה עולה, כשהשפל הקרוב, ממוקם ברמת 1246.45.

במהלך השבוע עידכנתי וכתבתי:

מנסיוני, תיקון במצב זה יתרחש במהלך
חמשת הימים הבאים…
יש ליצור לפחות יום אחד בו
הגבוה היומי נמוך מזה שקדם לו,
על מנת שיווצר שפל בגל המינורי.

למחרת העדכון, אכן תיקן המדד דרומה, תוך יצירת שפל חדש בגל המינורי ויום לאחר מכן, פרץ המדד מעלה תוך שהוא יוצר מגמה עולה בגל המינורי וקובע שיא חדש של כל הזמנים, ברמת 1300.65.
פריצה זו מעלה, מהווה "איתות קניה" למדד.
המדד ניסחר כעת בתוך הטריטוריה השוורית, בסמוך לגבולה העליון, ומממש בכך את הכלל הראשון של בולינג'ר:
"כאשר קיימת מגמה, ישאפו המחירים להצמד אל גבול הטריטוריה שבכיוון המגמה".

כפי שניתן לראות בגרף המצורף למעלה, הגל המינורי (לטווח הקצר-מספר ימים) הינו במגמה עולה, ומפגין כעת נטייה שוורית.
הפרסומים על כניסת הגופים המוסדיים באופן אגרסיבי למסחר השבוע, לא נותנים עדיין אותותיהם באופן מהותי במחזורי המסחר. המחזורים בגרף זה תומכים בפריצה מעלה, כצפוי במהלך עולה, הם נוטים להיות שווריים גם אם בעצלתיים.

המתנדים מצויים בטריטוריה שוורית ובנטייה ניטרלית.
הגבול בין הטריטוריות ממוקם ברמת 1269.59.

התמיכה הקרובה ממוקמת ברמת 1284.21.
ההתנגדות הקרובה ממוקמת ברמת 1300.65.

לסיכום:

מתוך 25 המניות המרכיבות את המדד, מפגינות מחצית המניות מגמה עולה, והמחצית האחרת נחלקת באופן שווה בין מניות מדשדשות לבין מניות המצויות עדיין בירידה.
הנטייה החיובית שהחלה להסתמן בשבועות האחרונים, התממשה השבוע.
מי שעוקב אחר הסקירות שלי לאורך זמן ישים ודאי לב לכך שהאופטימיות שאני מגלה מאז מרץ 2009, עקבית, גם אם לעיתים אני מגלה זהירות והססנות לנוכח חוסר האגרסיביות שמפגין השוק במהלך העליות הנוכחי.
חוסר הנחישות עדיין קיים, אל אף העובדה שהסנטימנט השוורי הולך ומתחזק (אם כי באופן מאד איטי). אני מקווה שהצטרפות הגופים המוסדיים למהלך העולה תוביל במהרה להתגברות סנטימנט זה תוך עלייה משמעותית במחזורים. מהלך כזה ימשוך ללא כל ספק את הציבור "פנימה", תחילה באמצעות קרנות הנאמנות ומאוחר יותר בהשקעה ישירה.

הערכתי לשבוע הבא – המשך עליות שערים.

בהזדמנות זו אבקש להזכירכם כי מר מנחם רזניק עוקב אחר הסקירה הטכני השבועית, באמצעות
אסטרטגיית מסחר באופציות מעו"ף, המוצגת בקישור הזה.