סקירה טכנית שבועית 11/11/10

השבוע ירד מדד המעו"ף 1.95% -.

ניתוח המניות המרכיבות את המדד:

מקרב 25 המניות המרכיבות את מדד תא-25 מצויות 21 בדשדוש או במגמה עולה.
מתוכן 17 עולות, 4 מניות חסרות מגמה ו- 4 במגמה יורדת.
מקרב 6 המניות המובילות את המדד שמשקלן המשותף במדד הוא 60.6%, מצויות 4 מניות במגמה עולה, מניה אחת חסרת מגמה ומניה אחת במגמה יורדת.

ניתוח המגמות:

הגל הראשי – במגמה עולה
הגל המשני – במגמה עולה
הגל המינורי – במגמה יורדת

ניתוח הגלים:

גל ראשי

המדד מצוי בעיצומו של תיקון רוחבי תוך התרחקות מהגבול העליון של הטריטוריה השוורית (איתות חולשה).
הממוצע הנע השנתי (50) ממוקם כעת ברמת 1163.65 ומצוי מתחת לגבול שבין הטריטוריות הממוקם ברמת 1178.52, תצורה זו הינה תצורה שוורית התומכת בהמשך המגמה העולה, בטווח הזמן הבינוני-ארוך.

המחזורים שווריים בגרף השבועי.

גל משני וגל מינורי

הגל המשני, שהינו המשמעותי מבין שלושת הגלים בהם נע השוק, עבר השבוע להיסחר בטריטוריה הדובית, לאחר שהגל המינורי עבר לתצורת שיאים ושפלים יורדים המאפיינים מגמה יורדת.
כל זמן שהמדד מצוי מעל לרמת 1125.38, יחשב הגל המשני כמצוי במגמה עולה.

המחזורים דוביים.
המתנדים בטריטוריה דובית ובנטייה דובית.

התמיכה הקרובה ממוקמת ברמת 1237.
קו המגמה מספק תמיכה ברמת 1229.

לסיכום:

המדד עבר השבוע להיסחר בטריטוריה דובית, תוך שהוא מבצע תיקון דובי מינורי למהלך העליות האחרון.
איתותי החולשה ההולכים ומצטברים בשבועות האחרונים, מצביעים על התגברות הסנטימנט הדובי לטווח הקצר. המשמעות היא שהתיקון הדובי יימשך (ככל הנראה) עוד זמן מה ואפשר שיגרר עוד הרבה יותר דרומה, לפני שישוב לעלות ולפרוץ שיאים חדשים.