מנית סאני על שולחן הניתוחים

הפריצה שהחלה ב- 28 בדצמ' 09, נבלמה ברמת 3821 המשמשת כעת התנגדות.
מאז ה- 5 לינו' מצויה המניה בתיקון טכני הנתמך על ידי רמת 3596 ועל ידי ממוצע נע 20 המהווה גם את הגבול שבין רצועות הבולינג'ר.
תנועת המחירים ברצועת הבולינג'ר השוורית מבלי שעברו לרצועה הדובית – מהווה אישור לעוצמת המגמה העולה.

המחזורים שווריים באופן כללי.
המתנדים בטריטוריה שוורית (בנטייה דובית קלה).

תמיכה והתנגדות צויינו למעלה.