נצבא על שולחן הניתוחים

נצבא חצתה את השער 3140 כלפי מעלה.
פריצה זו יצרה תצורה סימטרית של שפלים ושיאים עולים, המגדירה מגמה עולה בגל המשני.
תוך כך סיפקה המניה איתות קניה.
ביומיים האחרונים בוחנת המניה שוב את רמת התמיכה החדשה שנוצרה ברמת 3140, ומגייסת
מומנטום להמשך התנועה צפונה.

המחזורים שווריים.

המתנדים בטריטוריה שוורית ובנטייה שוורית.

תמיכה קרובה – 3140
התנגדות קרובה – 3390
ניתוח גרף מניית נצבא