מנית אבנר יהש על שולחן הניתוחים

המניה ממשיכה לנוע בתוך "רצועת דשדוש" שגבולותיה 146.5 בדרום ו- 165.5 בצפון.
אתמול ניסתה המניה לפרוץ שוב צפונה, כרגע ללא הצלחה.

כרגע נתמכת המניה על ממוצע נע 20 המשמש כגבול שבין רצועת הבולינג'ר השוורית (בה מצויים כעת המחירים) לבין הרצועה הדובית.
הצרות אופקית של רצועות הבולינג'ר מרמזות על אפשרות לתנועה חדה בקרוב. כיוון התנועה החדה הצפויה, אינו ידוע עדיין, אם כי העובדה
שהמחירים נעים בתוך הרצועה השוורית, מאותתים על אפשרות שהתנועה תהיה צפונה.

המחזורים מגלים נטייה שוורית קלה.
המתנדים ניטאליים כרגע כצפוי במהלך רוחבי.

תמיכה – שבירת רמת 146.50 מטה, תקבע מגמה יורדת בגל המשני.
התנגדות – פריצת רמת 165.50 מעלה, תקבע מגמה עולה בגל המשני.

הנחת העבודה כרגע היא כי המניה תפרוץ ככל הנראה צפונה. פריצת 165.50 תסמן איתות קניה. המפתח הוא במחזורים, החייבים
להתרחב, במהלך העליות.