מנית פרטנר על שולחן הניתוחים

הגל המשני – במגמה עולה
הגל המינורי – חסר מגמה.
המחזורים שווריים, אולם השיא האחרון (7999) שנקבע ב- 20 בינו', מלווה במחזור נמוך מזה שליווה את השיא הקודם – איתות לחולשת הגל העולה.

המחירים נתמכים בשלב זה בקו המגמה המשנית העולה הממוקמת כרגע ברמת 7547.

מרבית המתנדים בטריטוריה שוורית אך בתצורה ניטראלית.
המחירים מתקשים לשמור על מקומם ברצועת בולינג'ר העליונה והם נעים מעלה ומטה כאחוזי תזזית.
מתנד המומנטום מגלה נטייה דובית.

שבירת רמת 7376 מטה, תסיים את המגמה העולה בגל המשני ותקבע מהלך חסר מגמה.
פריצת רמת 7760 מעלה, תקבע מגמה עולה בגל המינורי ותאותת על אפשרות לסיום התיקון.