מנית פועלים על שולחן הניתוחים

ב- 25 בנוב' פרצה המניה את רמת השיא הקודם (1453) וקבעה תוך כך מגמה עולה בגל המשני. המחזורים תמכו בפריצה.
הגל המינורי במגמה יורדת ומצוי כעת בתיקון דובי למהלך העליות של הגל המשני.
המחזורים בתצורה דובית.

המתנדים עברו לטריטוריה דובית (Downside crossover) והם בנטייה דובית.

לטווח הקצר – נראה שהסנטימנט הדובי ימשך.

תמיכה קרובה – 1573
תמיכת קו המגמה העולה מצויה (נכון ליום א הקרוב) ב- 1550.
שבירת קו המגמה העולה מטה, תהווה איתות חולשה משמעותי.

התנגדות קרובה – 1672.