מנית פועלים על שולחן הניתוחים ‏(עדכון)

מניית פועלים המהווה 9.5% ממדד המעו"ף, יצרה היום מבנה שיאים ושפלים יורדים,
לאחר ששברה מטה את רמת 1565 (רמת השפל הקודם) וקבעה בכך לראשונה מזה
שנה, מגמה יורדת בגל המשני.

השבירה מטה, לוותה במחזור גבוה (יחסית) – תמיכה בהמשך מהלך יורד במניה.
המתנדים בטריטוריה דובית ובנטייה דובית.

התנגדות קרובה – 1565.
תמיכה קרובה – 1452.

נראה כי לפחות בשבועות הקרובים, תמשיך המניה בתנועה דרומה.