מניית סרגון על שולחן הניתוחים

מאז איתות הקניה הראשון במניה (2/12/09) צברה המניה כ- 20%, ונבלמה (כרגע) ברמת 4640.
כרגע נתונה המניה בתיקון רוחבי מתכנס תוך יצירת תבנית "דגלון".
המחזורים שווריים (מתכווצים בירידות).

פריצת תבנית ה"דגלון" שנוצרה, עתידה להוביל את המניה לאזור ה- 5000 לערך.

תמיכה קרובה –
התנגדות קרובה –