מנית לאומי על שולחן הניתוחים

משקל המניה במדד תא-25: 9.5% (מקסימום)

היום שברה המניה מטה את קו המגמה הראשי העולה, המשמש לה כעת התנגדות.
זהו איתות חולשה רב משמעות.

המניה נתמכת (עדיין) בקו המגמה המשנית העולה.

הגל המשני – המגמה עולה.
הגל המינורי – במגמה יורדת.

המחזורים היו דוביים עד לפני כשבוע וכעת הינם ניטראליים.
המתנדים בטריטוריה דובית.

תמיכה קרובה – 1585.
התנגדות קרובה – 1666.

כל זמן שהמניה מצויה מעל לרמת 1371, ישאר הגל המשני במגמה עולה.