מנית כיל על שולחן הניתוחים

מניית כיל מצויה כעת בתיקון דובי למהלך העליות האחרון.
הגל המשני במגמה עולה.
הגל המינורי במגמה יורדת.

שבירת רמת התמיכה 4862, תסיים את המגמה העולה בגל המשני ותקבע מגמה יורדת,
לאחר שנקבע שיא (זמני) ברמת 5325 – הנמוך מרמת השיא הקודם.

המתנדים מצויים בטריטוריה דובית ובנטייה דובית.
המחזורים אינם חד משמעיים אך מגלים נטייה דובית קלה.

התנגדות קרובה – 5325.
תמיכה קרובה – 4862.