מניית גילת על שולחן הניתוחים

המניה במגמה עולה בגל המשני ובגל המינורי.
כעת מתבססת המניה מעל לרמת השיא הקודם 1844 שנפרצה מעלה והפכה לרמת תמיכה.

כעת על המניה להתמודד עם הממוצע הנע לטווח הבינוני (ma50) המשמש כרגע התנגדות למחירים באזור 1936.82.

המחזורים שווריים.
המתנדים בטריטוריה שוורית ובנטייה שוורית.

תמיכה קרובה – 1844
התנגדות קרובה – 1926