מנית בזק על שולחן הניתוחים

משקל המניה במדד תא-25: 9.5% (מקסימום)

עדכון 25/1/10:

הבוקר שברה המניה את קו המגמה המשנית העולה, וסיפקה בכל איתות חולשה.

הגל המשני – עולה, אולם המניה קבעה שיא (זמני) נמוך מקודמו (975) ובמידה
ותשבור מטה את רמת השפל הקודם (926), תקבע מגמה יורדת בגל המשני.

הגל המינורי – יורד.

המחזורים אינם חד משמעיים אולם אם רמת 926 תשבר מטה, אני מצפה למחזור גבוה יחסית.
המתנדים בטריטוריה דובית ובנטייה דובית.