מנית אסם על שולחן הניתוחים

משקל המניה במדד תא-25: 1.2% (20)

תקציר טכני:

המניה קבעה ב-20 בינו' שיא חדש (זמני) ברמת 5407 הנמוך מהשיא הקודם (5411).
תוך כך יצרה המניה אפשרות לתבנית "תקרה כפולה" (תבנית דובית להיפוך מגמה).

באפן כללי ניתן להבחין בנקל, כי המניה נעה זה זמן רב ב"מרחב דשדוש" צר בין 5410 ל- 5135.
בשבוע האחרון מנסה המניה לשבור מטה את קו המגמה המשנית העולה, המשמשת לה כעת תמיכה,
תוך שהיא נעה לאורכה, וסוגרת מדי יום מעליה.
שבירת קו המגמה מטה (על בסיס שער סגירה) תהווה איתות חולשה למגמה העולה ותסמן אפשרות להיפוך המגמה.

המחזורים אינם חד משמעיים, למרות שמגלים נטייה דובית קלה.
המתנדים כעת בטריטוריה דובית, ובנטייה ניטראלית.
ממוצע נע 20, המשמש כגבול הרצועה הדובית העליון של רצועות בולינג'ר, משמש כעת התנגדות למניה,
אותה היא מתקשה מאד לפרוץ כרגע.
שבירת רמת התמיכה האופקית 5116 מטה, תסיים את המגמה העולה, ותקבע תצורת שיאים יורדים ושפלים
יורדים – כלומר תצורת מגמה יורדת בגל המשני.