מנית אורמת על שולחן הניתוחים

משקל המניה במדד תא-25: 1.3% (19)

ב- 17 לינואר שברה המניה את רמת השפל הקודם וקבע תוך כך תצורת שיאים ושפלים יורדים, ההופכת את המגמה בגל המשני ליורדת.

הגל המינורי במגמה יורדת אף הוא.

המחזורים חסרי כיוון ונחישות ומצביעים על אפשרות שהמניה תבחר במהלך חסר מגמה בקרוב.
המתנדים בטריטוריה דובית.

התמיכה הקרובה – 3075
התנגדות קרובה – 3205