מדד תא-25 קבע הבוקר מגמה עולה

מדד המעו"ף פרץ הבוקר את רמת 1128.68 כלפי מעלה, ויצר תוך כך תצורת שפלים ושיאים עולים המגדירה מגמה עולה בגל המשני, לאחר מספר חודשים (מאז 7 באפריל 2010) בהם היה המדד במגמה יורדת בגל זה.

כעת על המדד להתבסס מעל לרמת 1128.68 ולהתמודד עם רמות התנגדות נוספות העומדות בפניו באיזור 1137.42 על מנת לבסס את המגמה העולה ולצבור מומנטום לתנועה צפונה.

על המחזורים לתמוך בתנועה צפונה, על ידי התרחבותם במהלך העליות והתכווצותם במהלך הירידות, על מנת לצבור סנטימנט שוורי.

כעת נשואות העיניים לעבר רמת השיא השנתי, הסמוכה מאד לשיא כל הזמנים, אך המרחק עד לרמות אלו עדיין רב ולא צפוי שנפגוש ברמות אלו בחודשיים הקרובים.