מדד תא-25 על שולחן הניתוחים

הבוקר פתח המדד בירידות, לאחר 3 ימי עליות רצופים.
זהו תיקון צפוי לכל מהלך עולה, עם כי המהלך העולה האחרון, מעורר מספר שאלות שאנסה לענות עליהן כעת.

סימנים שווריים:
ביום המסחר האחרון, פרץ המדד מעלה את קו המגמה היורדת של הגל המשני, ואותת בכך על אפשרות לסיום המגמה היורדת בקרוב.
יחד עם זאת ממתין למדד קו מגמה יורדת נוסף, באיזור 1114 לערך.

סימנים דוביים:
מהלך העליות האחרון, לא נתמך על ידי המחזורים, המפגינים נטייה ניטרלית.
בלימת העליות, ארעה ברמת 1089.78, כאשר ההתנגדות ממתינה למדד באיזור 1094.90. כל התנועה העולה בוצעה בתוך רצועת הבולינג'ר הדובית, מבלי
שנעשה נסיון לפרוץ אל הרצועה השוורית (עדיין).
המתנדים מצויים בטריטוריה דובית ובנטייה דובית.

אז מה צפוי כעת:
התמיכה הקרובה נובעת מקו המגמה המשנית היורדת שנפרץ מעלה אתמול, וממוקם כעת ב- 1064.85 לערך.
במידה והמדד יתמך באיזור זה, ויפרוץ מעלה את רמת השיא האחרון בגל המינורי (1089.78), תקבע מגמה עולה בגל המינורי והמדד יפרוץ ככל הנראה אל מעל לרמת 1094.9 ולרצועת הבולינג'ר השוורית. ההתנגדות למהלך זה ממוקמת בין 1094.9 ל- 1096.42.

תרחיש נוסף אפשרי הוא שרמת התמיכה 1064.85 תשבר מטה, ואזי עלול המדד לבקר שוב את איזור התמיכה הממוקם בין 1060 ל- 1050.

המפתח לקיומו של התרחיש השוורי או התרחיש הדובי, מצוי כעת בנפחי המסחר. מחזורים העולים במהלך הירידות, יצביעו לכיוונו של התרחיש הדובי, ואילו מחזורים קטנים במהלך הירידות יצביעו כי השוק בשל להמשך התנועה צפונה.

בשלב זה אינני מזהה נטייה ברורה לכיוון זו או אחר ומציע לעקוב אחר השוק במשנה זהירות.