מדד ה- S&P500 קובע מגמה עולה

ב- 10 באוגוסט כתבתי:

מדד האס אנד פי עומד בפני פריצת התנגדות ברמת 1131.23. במידה ויעשה כן, יסיים הדבר את המגמה היורדת בגל המשני, והמדד יעבור למהלך חסר מגמה…

התממשות של התבנית שזוהתה (במידה ותושלם), תוביל את המדד לבחינה מחודשת של רמת התמיכה 1040.78, עובדה שלא תשנה מהותית את התמונה המתקבלת כעת במדד, ואולי אף סבירה ורצויה על מנת להעביר את המדד לפוטנציאל לקביעת למגמה עולה …
השאר כידוע, היסטוריה.

התבנית שזוהתה במדד התממשה במלואה, ונבלמה ברמת 1139.78, בסמוך ליעד שניתן לה, ב- 28 לאוגוסט. מאז בחן המדד עוד פעמיים את התמיכה הזו, ולאחר מכן שב לנוע צפונה, תוך שהוא "מאיים" לפרוץ מעלה את רמת ההתנגדות 1131, ולקבוע תוך כך תצורת שפלים ושיאים עולים המגדירה מגמה עולה.

ב- 21 בספטמבר, פרץ המדד מעלה את ההתנגדות ומימש את "האיום" תוך שהוא קובע תצורה סימטרית בכל שלוש הגלים (ראשי, משני ומינורי) ומספק תוך כך איתות קניה.