מדד המעו"ף קרוב לשבירת שיא היסטורי

סקירה טכנית שבועית 21/9/10

השבוע עלה מדד המעו"ף 4.45%.

ניתוח המניות המרכיבות את המדד:

מקרב 25 המניות המרכיבות את מדד תא-25 מצויות 24 מניות בדשדוש או במגמה עולה (לעומת 23 בשבוע שעבר) ומשקלן מהווה היום 99.01% מסך כל המדד (לעומת 96.91% בשבוע עבר).

מתוכן 20 מניות שמשקלן 93.05% במגמה עולה (לעומת 73.68 בשבוע הקודם) ו-4 מניות חסרות מגמה המהוות כ- 6.05% מהמדד (לעומת 23.23% בשבוע שעבר).

מניה אחת (שטראוס) שמשקלה 0.90%, מצויה עדיין במגמה יורדת (לעומת 3.08% בשבוע שעבר).

מקרב 6 המניות המובילות את המדד שמשקלן המשותף במדד הוא 60.6%, מצויות כולן במגמה עולה.

ניתוח המגמות:

הגל הראשי – במגמה עולה
הגל המשני – במגמה עולה
הגל המינורי – במגמה עולה.

ניתוח הגלים:

גל ראשי

תא 25 גרף שבועי
המדד מצוי במרחק של רק 1.02% מרמת השיא השנתי ובמרחק של 1.54% בין רמת השיא שנקבעה השבוע לרמת שיא כל הזמנים.
השיא השנתי נקבע ברמת 1242.39 ב- 6 באפריל 2010 ומאז נסוגו המחירים והמדד נכנס לתיקון טכני למהלך העולה האחרון, שהחל בספט' 2009 ונבלם ברמת 1048.05.

המדד ממשיך להיסחר גם השבוע בטריטוריה השוורית בגרף השבועי, ומאותתת על אפשרות לפריצת שיא כל הזמנים (1248.80) שנקבע ב-1 לנוב' 2007.

יחד עם זאת, פרץ המדד מעלה את הגבול העליון של הטריטוריה השוורית, ולפיכך הוא צפוי לתקן דרומה או לכל הפחות לבצע תנועה רוחבית, במהלך ארבעת
השבועות הבאים. בתום התיקון, צפוי המדד להמשיך ולנוע צפונה.

הממוצע הנע השנתי (50) ממוקם כעת ברמת 1135.28 ומצוי מעל לגבול שבין הטריטוריות הממוקם ברמת 1129.

גל משני וגל מינורי

תא 25 גרף יומי
הגל המשני, שהינו המשמעותי מבין שלושת הגלים בהם נע השוק, קבע השבוע שיא (זמני) חדש ברמת 1229.75, תוך פתיחת פער מחירים שוורי שגבולותיו
ממוקמים בין 1204.50 לבין 1217.22.
הגבול הדרומי של הטריטוריה השוורית ממוקם הרחק דרומה ברמת 1166.90.

פריצת רמת ההתנגדות 1223 מעלה, הציבה את היעד הבא ברמת ההתנגדות 1237, הסמוכה לשיא השנתי ולשיא כל הזמנים.

הגל המינורי מצוי במגמה עולה, אך פריצת הגבול העליון של הטריטוריה השוורית, מצביעה על תיקון דובי (או לכל הפחות רוחבי) הצפוי להתרחש במהלך השבוע הקרוב. לאחר התיקון, צפוי המדד להמשיך בתנועה צפונה.

המחזורים שווריים.
המתנדים בטריטוריה שוורית ובנטייה שוורית.

התמיכה הקרובה ממוקמת ברמת 1223.58.
ההתנגדות הקרובה מצויה ברמת 1237.20.

לסיכום:

המדד צפוי ללבצע תיקון דובי (או לכל הפחות רוחבי) במהלך השבוע הקרוב. לאחר התיקון, צפוי המדד להמשיך בתנועה צפונה, כשהיעד הבא עומד על 1237.20.

פריצת רמת ההתנגדות הבאה, תסמן בודאות קביעת שיא חדש למדד המעו"ף, ותצביע על יעדים חדשים שיושגו במהלך 2011, העומדים בין 1600 ל- 2000.