מדד המעו"ף על שולחן הניתוחים

בוקר טוב,

המסחר נפתח הבוקר תוך פתיחת פער מחירים דובי במדד המעו"ף, הממשיך פער שוורי שנוצר לפני שלושה ימים.
פער מחירים הממשיך פער הפוך שקדם לו, יוצר "אי" הנקרא בשפה הטכני "אי היפוך" המהווה תבנית טכנית להיפוך מגמה בגל המינורי.

לנוכח העובדה שהגל המינורי מצוי במגמה עולה, הרי שהתבנית רומזת על אפשרות בסבירות גבוהה, לסיום המגמה העולה בגל זה, ומעבר למגמה יורדת בטווח הקצר המקיף ימים מספר עד שבועות אחדים לכל היותר.
תוך כך, עבר המדד להיסחר בטריטוריה דובית.

שני תרחישים אפשריים:

א) פער המחירים הדובי שנפתח הבוקר, ייסגר במהלך היום, ותוך כך יבטל את תבנית "אי היפוך" שנוצרה כתוצאה מפתיחת פער המחירים הבוקר.

ב) פער המחירים הדובי לא יסגר, והתבנית תישאר.

שימו לב גם לכך שהמחזורים מגלים נטייה דובית ואף המתנדים מצויים בנטייה דובית.

נמשיך לעקוב