מדד המעו"ף על שולחן הניתוחים

הגל המשני במדד המעו"ף מצוי במגמה עולה, מאז ה-2 באוגוסט, עת יצר תצורת שפלים ושיאים עולים. מאז נע המדד כמעט ללא עצירות עד לרמת השיא הנוכחית – 1171.74 בה נבלמו העליות (זמנית) ב- 19 באוגוסט.

לפני כשבוע כתבתי:

יש לזכור כי שינוי המגמה בגל המינורי, אם תתרחש, יהווה רק תיקון טכני למגמה העולה בגל המשני, ואין בו כדי להוות איתות חולשה למגמה בגל המשני.

כעת מצוי המדד בתיקון למהלך העולה האחרון, כאשר הרמה המינימלית לתיקון (שליש עפ"י פיבונאצ'י) ממוקמת ברמת 1150 לערך.
המדד ניסחר בטריטוריה השוורית, כשגבול טריטוריה זו ממוקם היום ברמת 1149.
הגל המינורי במגמה יורדת, עובדה המאפשרת לגל המשני לאוורר מתנדים ולצבור "תנופה" לקראת פריצת איזור ההתנגדות הבא הממוקם בין רמת 1174 לרמת 1180.22.

כל זמן שהמדד מצוי מעל לרמת 1115, יחשב הגל המשני כמצוי במגמה עולה, עם כי לדעתי יבלם התיקון הנוכחי, הרחק מעל לרמה זו.