מדד המעו"ף על שולחן הניתוחים ‎(עדכון 2/12/10)

המדד נסחר בטריטוריה דובית, תוך שהוא "כלוא" באיזור שבין קו המגמה העולה ה"ותיק" לבין קו המגמה העולה האחרון.
איזור זה מוגדר על ידי קווי המגמה, באופן המשתנה מדי יום וממוקם כעת בין רמת 1245 לערך (כתמיכה) לבין 1258.5 לערך (כהתנגדות).
כל זמן שהמדד נסחר מעל לרמת 1218, יוגדר הגל המשני כמצוי במגמה עולה.

הגל המינורי – חסר מגמה.

המדד מצוי כעת בטריטוריה דובית, כשרמת 1258 משמשת כגבול שבין הטריטוריות.
פריצת רמה זו מעלה (על בסיס סגירה) תחזיר את המדד אל הטריטוריה השוורית.

נקודות מפתח נוספות בדרכו של המדד הן:
תמיכה – 1248, 1242.18
התנגדות – 1258, 1262, 1271.38, 1280.98, 1284.21

שבירת רמת 1242 מטה (על בסיס סגירה) תשמש איתות חולשה למדד.

המחזורים ניטרליים.
המתנדים מצויים על גבול הטריטוריות ובנטייה ניטרלית.

נראה כי המדד ימשיך בתנועה הרוחבית בטווח הקצר (עד מספר שבועות) כשגבולות מרחב הדשדוש מוגדרים בין 1218 (תמיכה) לבין 1284 (התנגדות).
בשלב זה מגלה המדד נטייה שוורית קלה ונראה כי ינסה היום לחזור אל הטריטוריה השוורית (מעל 1258). "רוח גבית" למהלך זה סיפקו אמש מדדי וול סטריט, שסגרו בעליות נאות של למעלה מ- 2%.