מדד המעו"ף על שולחן הניתוחים ‎(עדכון 1/12/10)

המדד חזר אמש לבחון את רמת התמיכה הממוקמת באיזור 1242, והבוקר הוא שב צפונה, תוך שהוא "כלוא" באיזור שבין קו המגמה העולה ה"ותיק" לבין קו המגמה העולה האחרון.
איזור זה מוגדר על ידי קווי המגמה, באופן המשתנה מדי יום וממוקם כעת בין רמת 1243 לערך (כתמיכה) לבין 1254 לערך (כהתנגדות).

כל זמן שהמדד נסחר מעל לרמת 1218, יוגדר הגל המשני כמצוי במגמה עולה.

הגל המינורי – חסר מגמה.
המדד מצוי כעת בטריטוריה דובית, כשרמת 1260 משמשת כגבול שבין הטריטוריות.
פריצת רמה זו מעלה (על בסיס סגירה) תחזיר את המדד אל הטריטוריה השוורית.

שבירת רמת 1242 מטה (על בסיס סגירה) תשמש איתות חולשה למדד.

המחזורים ניטרליים.
המתנדים מצויים על גבול הטריטוריות ובנטייה ניטרלית.

נראה כי המדד ימשיך בתנועה הרוחבית בטווח הקצר (עד מספר שבועות) כשגבולות מרחב הדשדוש מוגדרים בין 1242 (תמיכה) לבין 1284 (התנגדות).