מדד המעו"ף על שולחן הניתוחים ‎(עדכון)‎

במהלך היומיים האחרונים, הפגין מדד המעו"ף עוצמה, כאשר תיקן דרומה 1.31% בלבד.

שלשת הגלים (ראשי, משני ומינורי) מצויים במגמה עולה.

המדד נע בטריטוריה שוורית, מעל לקו המגמה העולה, המשמש כעת תמיכה באיזור 1148. זוהי רמת המבחן הקרובה למדד. שבירת רמה זו מטה, תהווה איתות חולשה ראשון, אך עדיין לא חולשה מהותית.

איזור התמיכה הבא ממוקם ברמת 1129, שם ממתין איזור השפל הקודם בגל המינורי. שבירת רמה זו מטה תסיים את המגמה העולה בגל המינורי ותעבירו למהלך
חסר מגמה.

איזור התמיכה המהותי למדד מצוי ברמת 1115.
שבירת רמה זו מטה, תסיים את המגמה העולה בגל המשני, ותשלח את המדד למהלך חסר מגמה, וכן לטריטוריה הדובית.

מדובר אמנם במהלך קצר יחסית של כ- 4%, אבל בשלב זה, על פי התנהלותו של השוק כרגע, הסבירות להתרחשותו של התרחיש הדובי, נמוכה ואני צופה
בלימת התיקון מעל לרמת 1115.

התנהגות המחזורים שוורית ותומכת בשלב זה בתרחיש שציינתי.

לסיכום:
הנקודות למעקב כרגע הן 1148, 1129 ו- 1115.
בלימה מעל לרמות אלו וחזרה לתנועה צפונה, תהווה איתות שוורי.

ניתוח גרף מדד תא 25