מדד המעו"ף ניסחר בטריטוריה שוורית

מדד המעו"ף ניסחר בטריטוריה שוורית, תוך שהוא מתקדם צפונה.

שלושת הגלים מצויים במגמה עולה.

לאחר ששבר מטה את קו המגמה העולה, הפך קו המגמה להתנגדות "נגררת" וממוקם הבוקר ברמת 1159.23 לערך. לעומתו משמש הממוצע הנע הדו-שבועי תמיכה"נגררת" וממוקם הבוקר ברמת 1145.56.

המומנטום בטריטוריה שוורית ומצוי בנטייה צפונה.

המחזורים מתרחבים בעליות (אם כי הם נמוכים מאד עדיין).

תמיכה קרובה – 1137.42
התנגדות קרובה – 1166.59

ניתוח גרף מדד תא 25