מדד דאו ג'ונס – יעד פוטנציאלי 8411

ביום המסחר האחרון, שבר מדד הדאו ג'ונס את רמת התמיכה 9757.55, אשר היוותה את השפל האחרון במדד, ותוך כך נקבעה מגמה יורדת בגל הראשי.

בחודשים האחרונים "מצייר" המדד תצורה דמויית תבנית היפוך "ראש וכתפיים" וביום שישי האחרון שבר המדד מטה את האיזור המשמעותי בתבנית זו – קו הצוואר.

על מנת להשלים את התבנית ולאשר את קיומה, על המדד לבצע ריבאונד לבחינה מחדש של קו הצוואר, והפעם מלמטה.

יצויין כי תבנית קלאסית מחייבת תצורת מחזורים אופיינית, שאינה באה לידי ביטוי במהלך בניית תבנית זו, ולפיכך יש להתייחס בזהירות רבה לקיומה או אי-קיומה של
תבנית זו.

במידה והתבנית תתממש לאחר ביצוע ריבאונד כנדרש, עומד היעד הפוטנציאלי על רמת 8411 לערך.